Syncro Group AB: CEO Ebbe Damm comments on the Interim Report for Q1 – 2023

Share

Syncro Group CEO, Ebbe Damm, shares his thoughts and insights on the Interim Report for Q1 - 2023

Watch the full interview, here:

Read the Interim Report for Q1 2023, here:

For more information, please contact:

Ebbe Damm, CEO Syncro Group

Telephone: 070 546 46 00

E-mail:  ebbe.damm@16.16.187.127

 

Olof Lindblom, CMO Syncro Group

Telephone: 076 174 28 25

E-mail: olof.lindblom@16.16.187.127

 

About Syncro Group

Syncro enables collaboration between people and brands through innovative tech. We invest in companies that are part of shaping the new digital economy and that, at the same time, strengthen and expand our offer. Syncro has offices in Sweden and Denmark, with headquarters in Stockholm. 

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) belyser anledning till nedgången i Bolagets aktie den 18 april 2024 för marknaden. Bolagets bedömning är att nedgången beror på att handeln i Bolagets nyemitterade aktier som tecknades i samband med företrädesemissionen under mars har påbörjats och Bolaget har därmed noterat en kraftig försäljning av aktier. Syncro Groups bedömning är att det inte finns några andra bakomliggande orsaker till kursnedgången.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2023, beslutat om en riktad emission av units bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 (samma serie teckningsoptioner som emitterades inom ramen för den nyligen avslutade företrädesemissionen) till de garanter som kommer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade units (”Ersättningsemissionen”) i enlighet med de garantiavtal som ingåtts i samband med Bolagets företrädesemission av units vars teckningsperiod avslutades den 15 mars 2024 (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även beslutat om en riktad kvittningsemission av units (’’Kvittningsemissionen’’) bestående av aktier, teckningsoptioner av serie TO6 och teckningsoptioner av serie TO7 för kvittning av utestående lån från Formue Nord Fokus A/S (’’Långivaren’’). Teckningskursen i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har fastställts till 0,30 SEK per unit, motsvarande 0,06 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Samtliga units som emitterats i Ersättningsemissionen och Kvittningsemissionen har tecknats och tilldelats.