Syncro förstärker ledningsgruppen genom att utnämna Olof Lindblom till CMO

Share

Syncro Group AB (publ) utser Olof Lindblom till CMO (Chief Marketing Officer) för att utveckla bolagets varumärkesarbete, kommunikation och marknadsföring.

 

 

Olof Lindblom har som grundare och VD varit med och framgångsrikt byggt upp influencer byrån CUBE under 8 års tid. Nu lyfts han upp i ledningsgruppen för Syncro med ansvar för bolagets kommunikation parallellt med hans roll på CUBE. Olof tillträder som CMO den 3 oktober 2022.

 

”Det känns otroligt spännande att leda Syncros kommunikation framöver. Jag ser Syncro som ett varumärke med över 6000 befintliga kunder, personer som har investerat i vår resa. Vi har jobbat hårt bakom kulisserna ett tag för att sätta en ny riktning för Syncro där vi ska förtydliga vad vi gör, vart vi är på väg samt lyfta fram alla duktiga människor i bolaget som varje dag kämpar för att vi ska nå våra mål. Resultatet av allt arbete kommer gå live den 17 oktober.” säger Olof Lindblom, CMO Syncro Group.

 

”Olof är en erfaren ledare med gedigen kunskap om entreprenörskap, marknadsföring och kommunikationsstrategier. Olof kommer ansvara för att forma och utveckla Syncros nya varumärkesidentitet samt den marknadsplan som tagits fram. Vi är ett snabbväxande bolag som som behöver ligga i absolut framkant inom alla områden varav ett är kommunikation. Mitt fokus kommer ligga på det operativa för att fortsätta optimera processer, driva försäljning och säkerställa att vi har effektiv organisation utan att kompromissa på vår tillväxt.” säger Magnus Winterman, VD Syncro Group.

 

För att få mer info om Syncros re-lansering besök www.syncro.group och signa upp för vårt nyhetsbrev.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Syncro Group AB (publ)

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Olof Lindblom, CMO

Telefon: 0761 74 28 25

E-post: olof.lindblom@16.16.187.127

 

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.