Sista dag för handel med BTA 1 B

Share

True Heading AB (publ) noterat på Aktietorget har på grund av misstag av fondkommissionären förlängt handeln med BTA 1 B till 27 oktober.

True Heading AB genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades den 30 september 2015. Sista handelsdag för BTA 1 B skulle ha varit den 20 oktober 2015, men på grund av ett misstag av fondkommissionären har handeln fortgått fram till och med tisdagen den 27 oktober 2015 men det har inte funnits några instrument sedan den 22 oktober. Handeln i BTA 1 B är idag den 27 oktober stoppad.

Handel i BTA 2 B kommer att starta den 29 oktober 2015 och pågå fram till dess att emissionen slutregistrerats hos Bolagsverket.

Registrering, distribution av aktier samt aktiekapital

10 000 352 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 26 oktober 2015. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet B-aktier i True Heading till 34 218 944 aktier och aktiekapitalet uppgår till 39 318 944 SEK.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Eminova Fondkommission

Telefon: 08-684 211 00

E-post: info@eminova.se

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910


True Heading AB (publ), listat på Aktietorget, är ett svenskt världsledande företag inom AIS området (Automatic Identification System) med lång erfarenhet av navigation. AIS är idag en naturlig del av säkerhetssystemet ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering.

True Headings helägda dotterbolag Seapilot AB har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest omsatta navigationsappar.

True Heading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE produkter i Sverige.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.