Sista dag för handel med BTA 1 B

Share

True Heading AB (publ) noterat på Aktietorget har på grund av misstag av fondkommissionären förlängt handeln med BTA 1 B till 27 oktober.

True Heading AB genomförde nyligen en företrädesemission som avslutades den 30 september 2015. Sista handelsdag för BTA 1 B skulle ha varit den 20 oktober 2015, men på grund av ett misstag av fondkommissionären har handeln fortgått fram till och med tisdagen den 27 oktober 2015 men det har inte funnits några instrument sedan den 22 oktober. Handeln i BTA 1 B är idag den 27 oktober stoppad.

Handel i BTA 2 B kommer att starta den 29 oktober 2015 och pågå fram till dess att emissionen slutregistrerats hos Bolagsverket.

Registrering, distribution av aktier samt aktiekapital

10 000 352 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den 26 oktober 2015. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet B-aktier i True Heading till 34 218 944 aktier och aktiekapitalet uppgår till 39 318 944 SEK.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:

Eminova Fondkommission

Telefon: 08-684 211 00

E-post: info@eminova.se

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910


True Heading AB (publ), listat på Aktietorget, är ett svenskt världsledande företag inom AIS området (Automatic Identification System) med lång erfarenhet av navigation. AIS är idag en naturlig del av säkerhetssystemet ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme. AIS har fortsatt stark tillväxt potential som en viktig del i framtidens e-navigering.

True Headings helägda dotterbolag Seapilot AB har på kort tid tagit en framträdande position bland navigationsappar. Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering. Med uppskattade funktioner som AIS-data och AIS-väder i realtid var Seapilot först ut i världen i en navigationsapp, vilket gjort Seapilot till en av Sveriges mest omsatta navigationsappar.

True Heading AB är också distributör för, HEMISPHERE, OCEAN SIGNAL och SHIP MODULE produkter i Sverige.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.