Seapilot2star nästan fullbokat för 2016

Share

Seapilot och True Heading är huvudsponsor till segeltävlingen Seapilot2star och kan nu meddela ett bättre anmälningsläge än någonsin.

Seapilot och True Heading arrangerar i Sverige ihop med Oxelösunds Segelsällskap (OXSS) tävlingen Seapilot2star som är sveriges största havskappsegling för sk. doublehanded, d.v.s att besättningen endast består av två personer under de ca. 300 sjömil som tävlingen är. Även Wisby SegelSällskap och Oskarhamns Segelsällskap är medarrangörer utifrån tävlingens sträckning.

Anmälningarna har kommit in en större takt än normalt och för närvarande är det 117 anmälda av de totalt 125 deltagande båtarna som kan deltaga. Vid samma tid förra året var den endats 87 ekipage anmälda.

– Skall vi ta detta som intäkt för hur många deltagare vi har när anmälningstiden utgår den 10 maj blir det turordningslistan som kommer att gälla, säger tävlingsledaren Ove Söder från OXSS. (Begränsningen är 125 deltagande båtar).

Ove fortsätter, det verkar som att ändringen till gemensamma starter på varje ort samt att första start i Oxelösund sker på måndagen morgon har mottagits positivt av seglarna.

Läs mer på www.seapilot2star.se och glöm inte att anmäla dig om du funderar på att deltaga.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Ove Söder, OXSS, E-mail: ove.soder@oxelosund.com

Tel. +46 768153303

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn. För mer information se www.trueheading.se, www.seapilot.com & www.seapilot2star.se

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.