Seapilot AB och Navigationsgruppen påbörjar samarbete för helt elektronisk navigering.

Share

Seapilot och Navigationsgruppen inleder ett samarbete för att möta en ökad efterfrågan på en helt elektronisk navigeringsutbildning anpassad till fritidsbåtslivet.

Sedan bara två år tillbaka har elektronisk navigering gått om traditionella metoder med papperskortsjökort som huvudmetod för navigering. På dessa två är har redan navigering med läsplattor eller smarta telefoner tagit 30% av marknaden för den elektroniska navigeringen.

      Vi är övertygade om att våra nya kurser kommer att förbättra säkerheten och förenkla båtliv och tillgänglighet för många med vår anpassning av utbildningen till nya krav och behov, säger Andes de Paula på Navigationsgruppen.

Som första utbildningsbolag tar man därför ihop med Seapilot fram en unik kurs för att möta dessa behov och för att försöka anpassa utbildningssystemet till hur båtfolk idag verkligen navigerar. Seapilot är en av de få elektroniska lösningar som bygger på internationella standarder för navigering, från början framtagna för yrkessjöfarten men lika möjliga att anpassa till fritidsbåtssidan nästan fullt ut. Detta för att förenkla och förtydliga inte bara utbildningen utan även användandet och säkerheten. Kurserna kommer att vara tillgängliga via Navigationsgruppens hemsida redan från mitten på maj 2017.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Andes de Paula, Navigationsgruppen AB, E-mail: andes.de.paula@navigationsgruppen.se

Tel. +46 8 41021550

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017. 

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com 

Navigationsgruppen är ett svenskt företag som grundades 2009. Huvudkontoret och utbildningslokalerna ligger på Långholmen, Stockholm. Navigationsgruppen leverera navigations- och säkerhetsutbildningar till privatpersoner, företag och myndigheter i syfte att berika båtlivet med kunskaper och erfarenheter som möjliggöra att fler människor kan njuta, färdas och vistas säkert ute i våra vatten och skärgårdar. Navigationsgruppen arbetar och engagerar sig aktivt i frågor som rör ”Corporate Social Responsibility ”(CSR), bland annat genom att upplysa om hur miljöpåverkan kan minimeras och hur man tar största möjliga hänsyn till andra på våra vatten och skärgårdar. Av Transportstyrelsen är Navigationsgruppen kvalitetscertifierade och alla utbildningar Navigationsgruppen genomför bedrivs enligt ett strikt kvalitetsnormsystem och miljöpolicy. 

För mer information se www.navigationsgruppen.se

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.