Seapilot AB och Navigationsgruppen påbörjar samarbete för helt elektronisk navigering.

Share

Seapilot och Navigationsgruppen inleder ett samarbete för att möta en ökad efterfrågan på en helt elektronisk navigeringsutbildning anpassad till fritidsbåtslivet.

Sedan bara två år tillbaka har elektronisk navigering gått om traditionella metoder med papperskortsjökort som huvudmetod för navigering. På dessa två är har redan navigering med läsplattor eller smarta telefoner tagit 30% av marknaden för den elektroniska navigeringen.

      Vi är övertygade om att våra nya kurser kommer att förbättra säkerheten och förenkla båtliv och tillgänglighet för många med vår anpassning av utbildningen till nya krav och behov, säger Andes de Paula på Navigationsgruppen.

Som första utbildningsbolag tar man därför ihop med Seapilot fram en unik kurs för att möta dessa behov och för att försöka anpassa utbildningssystemet till hur båtfolk idag verkligen navigerar. Seapilot är en av de få elektroniska lösningar som bygger på internationella standarder för navigering, från början framtagna för yrkessjöfarten men lika möjliga att anpassa till fritidsbåtssidan nästan fullt ut. Detta för att förenkla och förtydliga inte bara utbildningen utan även användandet och säkerheten. Kurserna kommer att vara tillgängliga via Navigationsgruppens hemsida redan från mitten på maj 2017.

För ytterligare information:

Anders Bergström, True Heading AB, E-mail: anders.bergstrom@trueheading.se

Tel. +46 8 6222660 alt. fax. +46 8 54593910

Andes de Paula, Navigationsgruppen AB, E-mail: andes.de.paula@navigationsgruppen.se

Tel. +46 8 41021550

Denna information är sådan information som True Heading AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2017. 

True Heading AB (publ), listat på Aktietorget äger varumärkena Seapilot och True Heading.

True Heading och Seapilot är idag världsledande inom navigationsappar och AIS (Automatic Identification System). Seapilot är baserad på funktionalitet och design från yrkessjöfartens standarder för elektronisk navigering och har även en stark social touch genom sina Social Boating funktioner. True Heading tillverkar och säljer AIS transpondrar, GPS-kompasser, sjösäkerhetsprodukter och navigationssystem m.m. AIS är en naturlig del av säkerhetssystemet både ombord och iland för navigering, upptäckt av andra fartyg eller om olyckan är framme och självklart en viktig del även i Seapilot. Seapilot är idag en internationellt uppskattad navigationsapp främst för fritidsbåtssektorn.

För mer information se www.trueheading.se & www.seapilot.com 

Navigationsgruppen är ett svenskt företag som grundades 2009. Huvudkontoret och utbildningslokalerna ligger på Långholmen, Stockholm. Navigationsgruppen leverera navigations- och säkerhetsutbildningar till privatpersoner, företag och myndigheter i syfte att berika båtlivet med kunskaper och erfarenheter som möjliggöra att fler människor kan njuta, färdas och vistas säkert ute i våra vatten och skärgårdar. Navigationsgruppen arbetar och engagerar sig aktivt i frågor som rör ”Corporate Social Responsibility ”(CSR), bland annat genom att upplysa om hur miljöpåverkan kan minimeras och hur man tar största möjliga hänsyn till andra på våra vatten och skärgårdar. Av Transportstyrelsen är Navigationsgruppen kvalitetscertifierade och alla utbildningar Navigationsgruppen genomför bedrivs enligt ett strikt kvalitetsnormsystem och miljöpolicy. 

För mer information se www.navigationsgruppen.se

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.