RÄTTELSE: Syncro Group utser Henrik Sundewall till ny CFO

Share

Syncro Group AB (publ) utfärdar rättelse av det pressmeddelande som offentliggjordes idag den 10 januari 2022 kl. 08.30. Rättelsen avser att pressmeddelandet var märkt med MAR-etikett som inte skulle inkluderats. I övrigt är pressmeddelandet oförändrat. Syncro Group AB (publ) har utsett Henrik Sundewall till ny CFO. Henrik tillträder rollen idag den 10 januari 2022 och kommer att ingå i koncernens ledningsgrupp.

 

En bild som visar person, slips, kostym, person

Automatiskt genererad beskrivning

 

Syncro Group AB meddelar idag att Bolaget har utsett Henrik Sundewall, född 1969, till ny CFO. Henrik har stor erfarenhet från olika ledande befattningar som bland annat CFO, VD och styrelseordförande i både noterad såväl som onoterad miljö. Med mångårig bakgrund från verksamheter så som ICL/Fujitsu och MTG/Kinnevik har Henrik dessutom omfattande erfarenhet som rådgivare till både professionella investerare såväl som till företag och organisationer, primärt inom finansiering och M&A.

 

”Jag har i mitt tidigare uppdrag för Syncro Group haft förtroendet att få rådge både ledning och styrelse för Syncro Group inom flera områden, såsom till exempel i noterings-, finansierings- och förvärvssammanhang. Att få detta ytterligare förtroende från nytillträdd koncernchef och från tidigare tillförordnad koncernchef tillika Bolagets störste ägare samt från Bolagets styrelse, är något jag är både tacksam såväl som ödmjuk inför.” säger Henrik Sundewall, nytillträdd CFO för Syncro Group.

 

”Henriks erfarenhet från börsnoterad miljö, finansiering- och företagstransaktioner som dessutom fostrats i framgångsrika företagskulturer som utmanat är något jag vill ha i min ledningsgrupp när vi nu både ska förvalta det som skapats och dessutom ta nästa steg i vår tillväxtstrategi.” säger Magnus Winterman, VD och koncernchef Syncro Group.

 

Henrik Sundewall tillträder rollen som CFO för Syncro Group med omedelbar verkan.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Syncro Group AB

Magnus Winterman, VD

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127

 

Syncro Group AB

Henrik Sundewall, CFO

Telefon: 0768 77 00 00

E-post: henrik.sundewall@16.16.187.127

 

Syncro Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla SaaS-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen. www.syncro.group

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.