Patent godkända i USA.

Share

True Heading har fått två patent, relaterade till navigering och AIS tekniken, godkända i USA.

True Heading fått två stycken patent godkända i USA. Det ena patentet är relaterat till vad som idag ofta kallas för ”R-Mode”. R-Mode är ett koncept som många myndigheter vill arbeta fram för att komplettera sattelllitnavigeringsystem som GPS med en landbaserad lösning som backup för kustnära navigering. Försök med tekniken har redan gjorts i Tyskland och Kina. Patentet är redan godkänt i Sverige och ligger för godkännande i övriga EU. Utöver detta pågår granskning även i Kina och Korea.

Det andra patentet innebär en möjlighet att kunna använda befintlig struktur på meddelanden inom den världstäckande AIS-tekniken, baserad på den svenske uppfinnaren Håkans Lans ursprungliga lösning, utan att behöva skapa nya meddelanden eller göra om standarden som ligger bakom tekniken. Vi ser en ökad möjlighet även för detta patent då omfattningen av användandet av AIS bara ökar och vårat patent underlättar mycket för nya typer av ideer hur man vill använda systemet.

”Det har varit mycket viktigt för oss att få patenten godkända i USA, då USA idag till stor del styr över den internationella standardiseringen för marin utrustning och vi därmed har säkrat en viktig marknad som vi hoppas kan börja ge intänkter inom de två till tre närmsta åren”, säger Anders Bergström, VD i True Heading AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.