Patent godkända i USA.

Share

True Heading har fått två patent, relaterade till navigering och AIS tekniken, godkända i USA.

True Heading fått två stycken patent godkända i USA. Det ena patentet är relaterat till vad som idag ofta kallas för ”R-Mode”. R-Mode är ett koncept som många myndigheter vill arbeta fram för att komplettera sattelllitnavigeringsystem som GPS med en landbaserad lösning som backup för kustnära navigering. Försök med tekniken har redan gjorts i Tyskland och Kina. Patentet är redan godkänt i Sverige och ligger för godkännande i övriga EU. Utöver detta pågår granskning även i Kina och Korea.

Det andra patentet innebär en möjlighet att kunna använda befintlig struktur på meddelanden inom den världstäckande AIS-tekniken, baserad på den svenske uppfinnaren Håkans Lans ursprungliga lösning, utan att behöva skapa nya meddelanden eller göra om standarden som ligger bakom tekniken. Vi ser en ökad möjlighet även för detta patent då omfattningen av användandet av AIS bara ökar och vårat patent underlättar mycket för nya typer av ideer hur man vill använda systemet.

”Det har varit mycket viktigt för oss att få patenten godkända i USA, då USA idag till stor del styr över den internationella standardiseringen för marin utrustning och vi därmed har säkrat en viktig marknad som vi hoppas kan börja ge intänkter inom de två till tre närmsta åren”, säger Anders Bergström, VD i True Heading AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.