Nordic Media House AB (SDMG) återkallar sin talan till Stockholms Tingsrätt om föreläggande mot Gigger Group AB

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att SDMG återkallar sin talan till Stockholms Tingsrätt gällande det mångmiljonbelopp SDMG felaktigt krävt Gigger Group på för sökoptimeringstjänster och som varit omskrivet genom artikel i Dagens Industri den 27 maj 2021.

 

Gigger Group AB blev den 27 maj uppmärksammade genom en grundlös artikel i Dagens Industri publicerad utan noggrann granskning av bakgrundsfakta, vilken beskrev att sökmotoroptimeringsföretaget SDMG, genom VD Mikael Olsson, skulle ha krävt Gigger på ett mångmiljonbelopp för tjänster de menade ha utfört för Bolaget. Gigger Group AB har i samband med den felaktiga och anklagande artikeln ett flertal gånger genom pressmeddelanden och offentliga uttalanden varit tydliga och beskrivit riktigheten i uppdragsbeskrivningen med det avtal som ursprungligen ingåtts med SDMG. I dessa tydliggöranden har Bolaget redogjort för sakomständigheterna kring de anklagelser som framförts mot Gigger som bolag, och dess t.f. VD Claes Persson som person.

De felaktiga anklagelserna har orsakat Bolaget stor skada både i form av skadat förtroende i marknaden och från aktieägare med kursras som följd, likväl som att värdefull tid att bemöta anklagelserna har belastat Bolagets organisation, och i en del fall även kundrelationer.

Gigger Group AB har sedan artikeln i Dagens Industri dock hanterat denna situation separat och fortsatt sin verksamhet på daglig basis utan minskat fokus på den befintliga affärsverksamheten. Det har aldrig funnits tveksamheter gällande Bolagets ställning i detta ärende, det har stått helt klart från början för Gigger och dess organisation att dessa falska anklagelser inte ska utgöra grund för ett minskat förtroende för Bolaget.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.sew

www.gigger.group    

 

Gigger Group AB

Claes Persson, t.f. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group                       

 

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.