Mårten Barkman föreslås till styrelsen i Syncro Group

Share

Syncro Group AB (publ) meddelar idag att en grupp större aktieägare, inklusive bland andra Leoett Holding AB, F8 Ventures AB och Fam. Damm AB, som tillsammans representerar cirka 10,6 procent av kapitalet och cirka 10,5 procent av rösterna, har föreslagit att Mårten Barkman väljs in i Syncro styrelse vid årsstämman som hålls våren 2024.

Mårten Barkman (född 1974) är idag Director, Google Customer Solutions, och sitter i styrelsen för Forex Bank. Han har en gedigen karriär i nyckelpositioner på världsledande techbolag som Paypal och Facebook, och har även verkat många år inom finansbolaget Western Union. Han har en examen i elektroteknik från KTH och en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han står med omedelbar verkan till bolagets förfogande som rådgivare.

 

”Jag har investerat i Syncro i flera omgångar. Dels för att jag tror starkt på tekniken i Collabs-plattformen, dels för att plattformen enligt min bedömning har en enorm skalbarhet. Jag hoppas att jag får aktieägarnas förtroende vid årsstämman att ta mig an det här uppdraget, men jag börjar omgående att arbeta med styrelsen för att ytterligare accelerera bolagets tillväxt”, säger Mårten Barkman.

 

”Vi är otroligt glada över att kunna knyta Mårten Barkman till Syncro. Mårtens erfarenhet från globala techbolag är naturligtvis mycket värdefull i denna expansionsfas utanför Nordens gränser för Collabs. Även hans erfarenhet inom bank och betalningar, inte minst från betalningsbolaget Western Union, är ett ovärderligt tillskott när vi skalar upp Payout för smidigare betalningar världen över”, säger Ebbe Damm, VD för Syncro.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ebbe Damm, VD Syncro Group

Telefon:  0705 46 46 00

E-post:  ebbe.damm@syncro.group

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B med en egenutvecklad unik AI-plattform inom influencer marketing som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.