Marknadsmeddelande 332/17 – True Heading AB:s aktier handlas exkl. utdelning av aktier i dotterbolaget Seapilot AB den 3 januari 2018

Share

Aktierna i True Heading AB handlas exklusive rätt till utdelning av Seapilot AB den 3 januari 2018. Sista dag inklusive rätt till utdelning är den 2 januari 2018.

Tio (10) aktier av serie A i Bolaget medför rätt till en (1) aktie av serie A i Seapilot och tio (10) aktier av serie B i Bolaget medför rätt till en (1) aktie av serie B i Seapilot.  

Information om aktien:
Kortnamn: TRUE B
Aktienamn: True Heading B
ISIN-kod: SE0003272202
Orderbok-ID: 410U
CFI: ESVUFR
FISN: TRUEHEAD/SH B
Organisationsnummer: 556658-5054
LEI: 2138006GQ1MJOZI6PG98
Utdelning: Seapilot AB
Handel exkl. utdelning: Den 3 januari 2018
Market Segment: XSAT:ATSE
MIC code: XSAT

Stockholm den 22 december 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.