Marknadsmeddelande 332/17 – True Heading AB:s aktier handlas exkl. utdelning av aktier i dotterbolaget Seapilot AB den 3 januari 2018

Share

Aktierna i True Heading AB handlas exklusive rätt till utdelning av Seapilot AB den 3 januari 2018. Sista dag inklusive rätt till utdelning är den 2 januari 2018.

Tio (10) aktier av serie A i Bolaget medför rätt till en (1) aktie av serie A i Seapilot och tio (10) aktier av serie B i Bolaget medför rätt till en (1) aktie av serie B i Seapilot.  

Information om aktien:
Kortnamn: TRUE B
Aktienamn: True Heading B
ISIN-kod: SE0003272202
Orderbok-ID: 410U
CFI: ESVUFR
FISN: TRUEHEAD/SH B
Organisationsnummer: 556658-5054
LEI: 2138006GQ1MJOZI6PG98
Utdelning: Seapilot AB
Handel exkl. utdelning: Den 3 januari 2018
Market Segment: XSAT:ATSE
MIC code: XSAT

Stockholm den 22 december 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.