Marknadsmeddelande 263/16 – Information om företrädesemission i True Heading AB

Share

Sista dag för handel i bolagets aktie (TRUE B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 15 november 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 16 november 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier för 0,25 sek/st. (7:10 á 0,25 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 21 november 2016 till och med den 2 december 2016.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 21 november 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 21 november 2016 till och med den 6 december 2016.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: TRUE TR B
ISIN-kod: SE0009295124
Orderboks-ID: 128715       
Första handelsdag: Den 21 november 2016
Sista handelsdag: Den 2 december 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: TRUE BTA B
ISIN-kod: SE0009295132
Orderboks-ID: 128716
Handelsperiod: Den 21 november 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 11 november 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post
info@aktietorget.se 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.