Marknadsmeddelande 263/16 – Information om företrädesemission i True Heading AB

Share

Sista dag för handel i bolagets aktie (TRUE B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter är den 15 november 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 16 november 2016.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tio (10) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier för 0,25 sek/st. (7:10 á 0,25 sek)

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 21 november 2016 till och med den 2 december 2016.

De betalda tecknade aktierna kommer handlas från och med den 21 november 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 21 november 2016 till och med den 6 december 2016.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: TRUE TR B
ISIN-kod: SE0009295124
Orderboks-ID: 128715       
Första handelsdag: Den 21 november 2016
Sista handelsdag: Den 2 december 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: TRUE BTA B
ISIN-kod: SE0009295132
Orderboks-ID: 128716
Handelsperiod: Den 21 november 2016 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 11 november 2016 

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via
e-post
info@aktietorget.se 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.