Marknadsmeddelande 203/18 – Handeln i True Heading AB återupptas

Share

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Spotlight återupptas handeln i True Heading AB:s aktie TRUE B imorgon den 28 augusti 2018 kl. 09:00.

Information om aktien:
Kortnamn: TRUE B
ISIN-kod: SE0003272202
Orderbok-ID: 410U
CFI: ESVUFR
FISN: TRUEHEAD/SH B
Organisations nr: 556658-5054
LEI: 2138006GQ1MJOZI6PG98

Stockholm den 27 augusti 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.