Marknadsmeddelande 172/15 – Information om handeln i True Headings betalda tecknade aktier B 2

Share

Första dag för handel i TRUE BTA B 2 är den 29 oktober och handlas fram till dess att emissionen i sin helhet är registrerad hos Bolagsverket.

Information om betalda tecknade aktier:

Kortnamn: TRUE BTA B 2
ISIN-kod: SE0007499868
Orderboks-ID: 114495
Första handelsdag: 29 oktober 2015
Sista handelsdag: Handlas t.o.m att emissionen i sin helhet är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr / 18
Tick Size/ no: Other Equities / 227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 28 oktober 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.