Marknadsmeddelande 172/15 – Information om handeln i True Headings betalda tecknade aktier B 2

Share

Första dag för handel i TRUE BTA B 2 är den 29 oktober och handlas fram till dess att emissionen i sin helhet är registrerad hos Bolagsverket.

Information om betalda tecknade aktier:

Kortnamn: TRUE BTA B 2
ISIN-kod: SE0007499868
Orderboks-ID: 114495
Första handelsdag: 29 oktober 2015
Sista handelsdag: Handlas t.o.m att emissionen i sin helhet är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr / 18
Tick Size/ no: Other Equities / 227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 28 oktober 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.