Marknadsmeddelande 170/15 – Sista dag för handel i True Heading BTA 1 B har passerat

Share

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, TRUE BTA 1 B, var den 20 oktober 2015.

Stoppdag hos Euroclear i BTA 1 var den 22 oktober 2015.

På grund av förbiseende av bolaget/emissionsinstitutet har handeln i instrumentet varit öppen efter att sista dag för handel passerat. Berörda medlemmar har kontaktats av AktieTorget separat.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: TRUE BTA 1 B
ISIN-kod: SE0007499850
Orderboks ID: 112815
Sista handelsdag: Var den 20 oktober 2015

Stockholm den 27 oktober 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.