Marknadsmeddelande 170/15 – Sista dag för handel i True Heading BTA 1 B har passerat

Share

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, TRUE BTA 1 B, var den 20 oktober 2015.

Stoppdag hos Euroclear i BTA 1 var den 22 oktober 2015.

På grund av förbiseende av bolaget/emissionsinstitutet har handeln i instrumentet varit öppen efter att sista dag för handel passerat. Berörda medlemmar har kontaktats av AktieTorget separat.

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: TRUE BTA 1 B
ISIN-kod: SE0007499850
Orderboks ID: 112815
Sista handelsdag: Var den 20 oktober 2015

Stockholm den 27 oktober 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.