Marknadsmeddelande 147/15 – Information om företrädesemission i True Heading AB

Share

Sista dag för handel i bolagets aktie (TRUE B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 7 september 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 8 september 2015.

Varje aktie i Bolaget, oavsett serie, berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie till priset 0,50 sek.               (1:1 a´0,50 sek).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget från den 11 september 2015 till och med den 29 september 2015.

Handel med BTA 1 B och BTA 2 B kommer att ske på AktieTorget. BTA 1 B kommer att handlas från den 11 september 2015 till dess att emissionen är delregistrerad hos Bolagsverket.

Information om BTA 2 B lämnas vid ett senare tillfälle.

Teckningstid: 11 september 2015 till den 1 oktober 2015.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: TRUE TR B
ISIN-kod: SE0007499843
Orderboks-ID: 112814
Första handelsdag: 11 september 2015
Sista handelsdag: 29 september 2015
Market Segment/no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: TRUE BTA 1 B
ISIN-kod: SE0007499850
Orderboks-ID: 112815
Handelsperiod: Från den 11 september 2015 till dess att emissionen är delregistrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 3 september 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.