Kommuniké från extra årsstämman 2017-11-28 i True Heading AB (publ)

Share

Extra årsstämman i True Heading AB (publ) avhölls kl. 14:00, 2017-11-28 och i sammandrag beslutades följande;

· Styrelsens ordförande Anna Averud hälsade alla deltagare välkomna och lämnade

över till advokat Jenny Grunden som valdes till ordförande vid extra stämman.

· Extra stämman ansågs vara behörligen kallad till och agendan godkändes enhälligt

· Extra stämman beslutade att dela ut 100% av aktierna i dotterbolaget Seapilot AB till befintliga aktieägare i True Heading AB, styrelsen gavs mandat att besluta och datum för när så kommer att ske. Beslutet röstades för med 99,99 % av de deltagande rösterna.

· Extra stämman beslutade att bolagsordningen ändras och ramen för aktiekapital och antal aktier blir därmed följande: Aktiekapitalet skall utgöra lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor. Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 stycken. Beslutet var enhälligt.

· Extra stämman beslutade att bevilja styrelsen mandat för att besluta om emissioner med högst 50 000 000 nya B-aktier enligt förslag i kallelsen. Beslutet röstades för med 99,99 % av de deltagande rösterna.

· Extra stämman avslutades och ordförande tackade för visat intresse.

Danderyd 2017-11-28

True Heading AB

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.