Information till marknaden gällande artikeln i Di om det påstådda mångmiljonkravet

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att Gigger AB (ej Gigger Group AB) i maj 2020 ingick ett avtal med ett sökoptimeringsföretag som kallar sig Stockholm Digital Marketing Group (SDMG). Avtalet innefattade att Mikael Olsson på heltid mot en ersättning om 100.000 kr per månad skulle utföra sökoptimering och Facebookannonsering och fördelas på 40% i kontanter och 60% i aktier.

Uppdraget har enligt Giggers uppfattning ej utförts enligt avtal, vilket också har styrkts av experter, samt påtalats för bolaget.

Att man inger ett krav till Kronofogdemyndigheten på ett belopp om flera miljoner är taget ur luften och saknar grund. Kravet kommer att bestridas.

SDMG omsatte vid senaste inlämnade årsredovisning ca 360,000 kr (Uppgift från Nordic Media House) och att hävda miljonkrav för tjänsten är orimligt.

Bolaget förbereder en förtalsstämning mot Mikael Olsson som offentligt smutskastat bolaget vid flera tillfällen.

Gällande Giggers VD’s samröre med Thomas Jisander, där Claes blev lurad i en affär för ett tiotal år sedan väljer vi inte att kommentera i ett sådant sensationssökeri.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt.

I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.