Information till marknaden gällande artikeln i Di om det påstådda mångmiljonkravet

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att Gigger AB (ej Gigger Group AB) i maj 2020 ingick ett avtal med ett sökoptimeringsföretag som kallar sig Stockholm Digital Marketing Group (SDMG). Avtalet innefattade att Mikael Olsson på heltid mot en ersättning om 100.000 kr per månad skulle utföra sökoptimering och Facebookannonsering och fördelas på 40% i kontanter och 60% i aktier.

Uppdraget har enligt Giggers uppfattning ej utförts enligt avtal, vilket också har styrkts av experter, samt påtalats för bolaget.

Att man inger ett krav till Kronofogdemyndigheten på ett belopp om flera miljoner är taget ur luften och saknar grund. Kravet kommer att bestridas.

SDMG omsatte vid senaste inlämnade årsredovisning ca 360,000 kr (Uppgift från Nordic Media House) och att hävda miljonkrav för tjänsten är orimligt.

Bolaget förbereder en förtalsstämning mot Mikael Olsson som offentligt smutskastat bolaget vid flera tillfällen.

Gällande Giggers VD’s samröre med Thomas Jisander, där Claes blev lurad i en affär för ett tiotal år sedan väljer vi inte att kommentera i ett sådant sensationssökeri.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt.

I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.