Happyr uppnådde rekordresultat med TikTok genom Collabs i rekryteringskampanj för Burger King

Share

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) som den 20 augusti pressmeddelade att Bolaget förvärvat det digitala jobbmatchningsföretaget Happyr kan idag meddela att synergieffekter redan har skapats mellan Happyr och Collabs. Happyr’s kund Burger King valde att genomföra en TikTok-kampanj med Collabs plattform i syfte att hitta fler och rätt anställningsbara kandidater. Kampanjen levererade ett utfall som vida översteg alla parters förväntan. Målsättningen att nå 500 klick från intresserade jobbsökare slogs med hela 800%. Kampanjen gav 4 093 klick! I Happyr’s kundbas märks förutom Burger King företag som Compass Group, Pizza Hut, Waynes Coffee, Coor Service Management, Sibylla och KFC.

Gigger Group har en uttalad förvärvsstrategi som bygger på att förvärva självförsörjande företag med smarta digitala lösningar, ”SaaS-lösningar”, som medför korsbefruktning och synergier med övriga företag som ingår i Gigger Group. Med influencer marketingkampanjen för Burger King öppnas det upp för omedelbar bearbetning av respektive bolags kunder, och dialog om fler kampanjer med andra kunder pågår redan.

 -”Detta är ett av de spår jag såg komma genom att förvärva företag med smarta SaaS-plattformar som kan korsbefrukta varandra.” kommenterar Claes Persson t.f. VD i Gigger Group AB, och tillägger –”Att potentialen med validering av personal genom Happyr och Gigger finns vet vi redan, och att det kommer bli enormt strategiskt för oss inom arbetsmarknaden. Att våra bolag i gruppen har mycket att erbjuda varandra utöver det är en kalkylerad extrabonus. Både Happyr och Collabs är fantastiskt drivna och kompetenta företag med unika plattformar och kampanjen med Burger King ger mersmak. Resultaten med kampanjer genom Collabs är alla lyckade så potentialen med utökad marknadsföring från Burger King ser jag som väldigt lovande”.

Genomsnittlig budget för marknadsföring genom influencer marketing uppgår idag till ca 35% av den totala marknadsföringsbudgeten hos alla svenska bolag med marknadsföringsbehov.

(Källa: https://askwonder.com/research/influencer-marketing-spend-kk637vwpi)                        

-”Det ingår alltid i vår strategi att jobba med marknadsföring i sociala medier men detta var första gången vi har testat en kampanj med TikTok. Resultatet är helt enastående, säger Lennart Engelhardt,” VD Gigger AB (t.f. VD Happyr AB). -”Burger King har ett stort behov av att hitta rätt personal till rätt arbetsuppgifter och Happyr kan nu i samarbete med Collabs tillföra ännu fler kandidater, det känns riktigt bra. Nu ska våra övriga kunder ges samma möjligheter.”

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, t.f. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

 

Happyr AB

Lennart Engelhardt, VD Gigger AB (t.f. VD Happyr AB)

Telefon: 070- 666 14 01

E-post: lennart.engelhardt@gigger.se

www.gigger.se    

                          

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

 

Om Happyr

Happyr har som vision att alla individer ska kunna hitta ett arbete där de trivs och blir glada, kan uppnå sin fulla potential och bli framgångsrika för sin arbetsgivare. Det har vi gjort på Happyr sedan 2012 genom att tillsammans med våra kunder utveckla metoder och användarvänliga och smarta digitala verktyg för en värdegrundsbaserad, fördomsfri och lärande rekryteringsprocess. En process där vi tydligt definierat i vilka delar och när vi använder vår mänskliga intelligens och när vi ska använda den digitala intelligensen, numera ofta i form av AI och maskininlärning. Idag kan vi med stolthet säga att alla som använder Happyr oavsett erfarenhet av rekrytering har de bästa förutsättningar att ta ansvar för att skapa en gladare och mer framgångsrik organisation.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.