Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Share

KONCERNEN I KORTHET · Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 7 476 kSEK (8544 kSEK) · Nettoomsättning för Koncernen första halvåret, 8 292 kSEK (9 570 kSEK) · Resultat före skatt för Moderbolaget första halvåret, – 3 818kSEK (- 1 338 kSEK) · Resultat före skatt för Koncernen första halvåret, – 7 103 kSEK (- 4 328 kSEK) · Seapilot lanserar sjökort för Polen · True Heading genomför utser Torgny Hellström till ny styrelseledamot · Seapilot släpper ny app SEAILOT TALK

KONCERNEN I KORTHET

  • Nettoomsättning för Moderbolaget första halvåret, 7 476 kSEK (8544 kSEK)
  • Nettoomsättning för Koncernen första halvåret, 8 292 kSEK (9 570 kSEK)
  • Resultat före skatt för Moderbolaget första halvåret, – 3 818kSEK (- 1 338 kSEK)
  • Resultat före skatt för Koncernen första halvåret, – 7 103 kSEK (- 4 328 kSEK)
  • Seapilot lanserar sjökort för Polen
  • True Heading genomför utser Torgny Hellström till ny styrelseledamot
  • Seapilot släpper ny app SEAILOT TALK

Kvartal två som är det viktigaste kvartalet för bolaget intäktsmässigt har inte genererat förväntade intäkter. Vi ser en starkt avvaktande trend i hela marknaden och i vår analys av konkurrenter kan vi konstatera att detta gäller för hela branschen (två av våra större konkurrenter gick från ca 9 till 6 MSEK respektive 49 till 10 MSEK i omsättning från 2012 till 2014) vilket gör att vi ändock är den andra eller tredje största aktören på marinelektronik på den svenska marknaden. Det återstår en del finjusteringar i vår affär, men vi är övertygade att den som helhet står starkt inför framtiden.Vi måste säkra vår uthållighet och fortsatt se till att vårt budskap når även de marknader utanför Sverige som vi fokuserar på.

Bolaget håller för närvarande hårt i utgifterna och all personal inklusive VD och arbetande styrelsordförande har gått med på ett omfattande besparingsprogram för att bromsa kostnadssidan så mycket det går i läget när intäkterna uteblivit. Fokus ligger också på att försöka sälja det lager som binder ca 10 MSEK för bolaget i kapital. Den förstärkning som skett inom försäljningsorganisationen under våren börjar nu ge visst resultat och att ytterligare förstärka och utveckla försäljningen är högts upp på agendan.

UTVECKLING AFFÄRSOMRÅDEN

Sea Pilot

Den under våren genomförda online marknadsföringskampanjen har givit ett gott resultat avseende tillströmning av nya nedladdningar och registreringar av appen. Vi har idag över 60000 registrerade användare som laddat ner appen. Av dessa är ca 25000 betalande kunder i någon form. Även konverteringsgraden har för motsvarande kampanjer varit hög.

Försäljningen ligger dock avsevärt efter plan, framförallt på våra nya marknader utanför Sverige. Situationen försvåras även i Sverige av icke rättvis konkurrens från ENIRO som av någon anledning fått förmånligare licensvillkor av Sjöfartsverket än vi. Frågan utreds och en eventuell anmälan till Konkurrensverket förbereds. Det omfattande arbete som läggs ner på att knyta avtal med nya kartverk för ökad geografisk täckning ger också sakta men säkert resultat. Avtal är nu nära med både Italien och Kroatien för sjökortstäckning. Processer pågår via anmälningar till EU-kommissionen för att få loss data även för Grekland, Portugal och Spanien som idag inte vill slåppa data.

Med begränsade utvecklingsresurser har förmågan att utveckla ny funktionalitet i apparna varit begränsad. Fokus har varit på att få fram appen för samtliga större plattformar. Än så länge är iOS och Apple den överlägset mest använda plattformen för Seapilot. Android ökar mycket och vi har under året haft nära samarbete med bla Samsung för marknadsföring av Seapilot. Android tar dock upp en stor del av supportfunktionen genom att hårdvarutillverkarna implementerat Android på många olika sätt vilket skapar problem för de flesta mjukvaruutvecklare som finns på marknaden. Windows har inte ökat i den takt som vi hoppats bla pga en hel del operabilitetsproblem i Windows 8 som nu förhoppningsvis kommer att lösas med Windows 10.

Förutom plattformsarbetet har omfattande utvecklingsresurser lagts på den egna plattformen för köp och analys samt optimering för marknadsföringsverksamhet. Vi behöver nu återta utvecklingen av funktionalitet som prio ett och en process är påbörjad för att säkerställa att vi utvecklar det som våra kunder verkligen efterfrågar. Seapilots grundtes är fortfarande att enkelheten och användarvänligheten skall vara styrande för användaren.

True Heading

Försäljningen av True Headings produkter följer prognos i stort under kvartalet för Sverige. I Holland har vi slagt all time high under perioden och där har äntligen försäljningen av GPS kompasser fått fart. Försäljningen i USA har inte alls utvecklats i den takt som den borde eftersom vårt tillstånd att sälja AIS har dröjt och blivit klart först efter andra kvartalets utgång. Nu kommer signaler om en viss tillväxt inom det maritima segmentet. Vi jobbar hårt med att öka kännedomen om vårt varumärke även på den nordamerikanska marknaden och aktiviteter är planerade för de mest framträdande eventen Fort Lauderdale Boatshow i November samt Miami Boatshow i Februari 2016.

Ett antal viktiga nya kunder har via den nya försäljningsorganisationen etablerats i vårat närområde bla i Norge och Tyskland som båda är viktiga båtmarknader. Den uppföljningsorder på en kvarts miljon från Lockheed Martin som efter kvartalets utgång annonserats är prestigefull med stor potential för ytterligare order eftersom projektet (BLQ-10) skall innefatta större delen av US Navy om det slår väl ut. Ytterligare en förfrågan på ungefär samma volym ligger för beslut om order och leverans inom 2-3 månader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • True Heading får förnyad större order från Lockhead Martin.
  • Seapilot får tillgång till Kroatiska sjökort från hösten 2015.
  • True Heading får efterlängtat tillstånd för försäljning av AIS Klass B i USA.

.

AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Aktiekapital och antal aktier                       Aktiekapital (SEK)           A-aktier (st)              B-aktier (st)

30 juni 2015                                                          2 931 859            5 100 000                 24 218 592

Resultat per aktie 6 månader 2015: Koncern = -0,21 SEK/aktie, Moderbolaget = -0,10 SEK/aktie

Danderyd 2015-08-27

Styrelsen

Kvartalsrapporten har ej formellt granskats av bolagets revisor.

Delårsrapport för tredjekvartalet 2015 lämnas den 27 november 2015.

TRUE HEADING AB (publ), Vendevägen 90, SE-18254 Danderyd

Telefon. 08-622 26 60, Fax. 08-545 939 10

info@trueheading.se, www.trueheading.se, org.nr. 556658-5054

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.