Giggers nya plattform, kallad G2, är färdig innan tidplan och beta-lanseras redan i juni

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att den nya plattformen som får benämningen G2, och som tidigare aviserats som klar för beta-testning i höst, nu kommer att beta-lanseras redan innan sommaren. Beta-testning och utrullning kommer att ske i England, för att efter testperioden sedan implementeras för de svenska användarna.

Giggers nya plattform G2 tillför Bolaget nya intäktsmöjligheter genom att nya tjänster blir tillgängliga och att nya roller får tillgång till G2. Plattformen G2 är även internationaliserad och klar för att startas upp i nya länder.

– ” Det är verkligen glädjande att få meddela att vi ligger så långt före tidsplanen med plattformen G2. Nu är vi än mer rustade för internationalisering, och vi har genom denna version möjlighet att snabbare höja våra marginaler”, säger Claes Persson VD för Gigger Group. – ” Vi hade redan marknadens modernaste gig-plattform, men det ligger i min och Bolagets natur att sträva mot optimering och skalbarhet, samt utökad funktion och därmed uppnå perfektion”.

Automatiseringsgraden är högre i G2 än i den nuvarande plattformen samt klarar högre belastningar och med det större volymer, både vad det gäller antalet giggare som nyttjar Giggers tjänster och företag som väljer att använda Giggers plattform för administration av sina uppdragstagare.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.