Giggers betatestning av G2 klar, nya Giggerplattformen närmar sig lansering i England

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger”) (”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Gigger AB:s nya SaaS-plattform G2, som kommer att lanseras med start i England, har genomgått betatestning med lyckat och godkänt resultat. Plattformen är fullt fungerande och körbar i sitt nuvarande skick. Den brittiska gig-marknaden är ca 14 gånger större än den svenska med ca 5 miljoner individer som arbetar uppdragsbaserat.

Kvar inför lansering är IT-säkerhetsgenomlysning och validering, anti money-laundering-processer samt den juridiska granskningen av de algoritmer som styr skattehantering, pensioner samt sociala avgifter.  Med den nya plattformen kommer Gigger att kunna hantera flera olika gig-former såsom independent contractors, self employed och sole traders, vilket ställer stora krav på teknologin och algoritmerna för hantering av desamma.

– ” Det känns skönt att se att allt fungerar som det skall, Gigger kommer som enda SaaS-tjänst på den brittiska marknaden kunna erbjuda en lösning för samtliga existerande gig-former,” säger Claes Persson, t.f. VD på Gigger Group AB. ”Nu är det pandemisituationen som styr när vi kan rulla ut vår plattform för fullt på den engelska marknaden och vi inväntar också information om den föreslagna ändringen av skattelagstiftningen i England som påverkar vår plattforms hantering av skatter. Direkt vi har klartecken med juristerna och compliance så trycker vi på startknappen”.

Parallellt med lanseringen av den nya versionen G2 på den brittiska marknaden påbörjas planeringen med att skifta från version G1 till G2 på den svenska marknaden. Bolaget räknar med att kunna se omedelbara synergieffekter när det skiftet är genomfört. Planen är att genomföra detta i första kvartalet 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se          

www.gigger.group 

 

Claes Persson, t.f. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.