Giggers betatestning av G2 klar, nya Giggerplattformen närmar sig lansering i England

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger”) (”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Gigger AB:s nya SaaS-plattform G2, som kommer att lanseras med start i England, har genomgått betatestning med lyckat och godkänt resultat. Plattformen är fullt fungerande och körbar i sitt nuvarande skick. Den brittiska gig-marknaden är ca 14 gånger större än den svenska med ca 5 miljoner individer som arbetar uppdragsbaserat.

Kvar inför lansering är IT-säkerhetsgenomlysning och validering, anti money-laundering-processer samt den juridiska granskningen av de algoritmer som styr skattehantering, pensioner samt sociala avgifter.  Med den nya plattformen kommer Gigger att kunna hantera flera olika gig-former såsom independent contractors, self employed och sole traders, vilket ställer stora krav på teknologin och algoritmerna för hantering av desamma.

– ” Det känns skönt att se att allt fungerar som det skall, Gigger kommer som enda SaaS-tjänst på den brittiska marknaden kunna erbjuda en lösning för samtliga existerande gig-former,” säger Claes Persson, t.f. VD på Gigger Group AB. ”Nu är det pandemisituationen som styr när vi kan rulla ut vår plattform för fullt på den engelska marknaden och vi inväntar också information om den föreslagna ändringen av skattelagstiftningen i England som påverkar vår plattforms hantering av skatter. Direkt vi har klartecken med juristerna och compliance så trycker vi på startknappen”.

Parallellt med lanseringen av den nya versionen G2 på den brittiska marknaden påbörjas planeringen med att skifta från version G1 till G2 på den svenska marknaden. Bolaget räknar med att kunna se omedelbara synergieffekter när det skiftet är genomfört. Planen är att genomföra detta i första kvartalet 2022.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se          

www.gigger.group 

 

Claes Persson, t.f. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.