Gigger utökar affären inom sektorn Stöd och Matchning och tecknar avtal med högt rankade A till Ö Jobb & Rekrytering AB

Share

Gigger AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal med Stöd och Matchningsföretaget A till Ö Jobb & Rekrytering AB (”A till Ö”) som ansluter som ny kund till Bolaget. Det är det andra företaget inom branschen STOM/KROM (Stöd och Matchning/Kundval Rusta och Matcha) med uppdrag från Arbetsförmedlingen som inom ett par dagar väljer att ansluta till Giggers plattform.

A till Ö Jobb & Rekrytering med rötter i Värmland grundades 1991 är rankade som det företag som har högst snittrating av alla leverantörer med minst fyra leveransområden, enligt Arbetsförmedlingens senaste rating. A till Ö har utökat sin verksamhet och finns numera även i Göteborg och Falköping samt har inlett en större satsning att etablera sin verksamhet till ett flertal städer i Sverige däribland Stockholmsregionen.

STOM ersätts av KROM som tillkom genom januariöverenskommelsen och innebar att bland annat Arbetsförmedlingen skulle reformeras. KROM blev en ny tjänst hos Arbetsförmedlingen med målsättningen att den som deltar ska hitta jobb eller utbildning på kortast möjliga tid.

Avtal som tecknas med företag inom STOM/KROM säkerställer att Gigger erhåller ersättning för deras deltagare när de blir verksamma i uppdrag som giggare hos uppdragsgivare, men även att Gigger får del av den ersättning företaget erhåller från Arbetsförmedlingen om deltagare tillträder en anställning som varar i minst fyra (4) månader hos en uppdragsgivare förmedlad genom Giggers plattform. Arbetsförmedlingens ersättning för uppdrag till företag inom KROM enligt ovanstående är mellan minst 7.900kr upp till max 38.000kr per person.

Mer information här:   

https://arbetsformedlingen.se/download/18.47a458fb16df81b9133fa4d/1582809142470/forfragningsunderlag-kundval-rusta-och-matcha.pdf

-”Vi är idag en av de största leverantörerna av Stöd och Matchning i Värmland, nu vill vi att fler ska kunna ta hjälp av oss även med Rusta och Matcha för att komma ut i arbete eller utbildning, därför öppnar vi upp flertalet kontor runtom i landet, framför allt i Stockholm och Göteborg” -säger Daron Rebati, VD på A till Ö Jobb & Rekrytering AB.   -”Att hitta vägen och hjälpa våra deltagare ut i arbete är vår viktigaste uppgift. Med hjälp av Gigger öppnas dörrar för instegsjobb på ett helt annat sätt än tidigare. Vi är därför väldigt glada över att inleda detta samarbete med dem.”

Enligt Arbetsförmedlingens mätningar får flest deltagare jobb via A till Ö som under lång tid framgångsrikt verkat för att hjälpa människor i processen att hitta rätt på arbetsmarknaden. A till Ö arbetar hårt för att knyta till sig företag med anställningsbehov och personer som söker olika typer av arbeten.

-”Gigger är ett företag med en utstakad plan som satsar målmedvetet inom alla områden där vi verkar. A till Ö har en ledning med de högt uppsatta målen att fortsätta vara den mest framgångsrika aktören inom STOM/KROM, och med det få ut så många som möjligt i jobb på kortast möjliga tid”, -säger Claes Persson, VD Gigger Group AB. –”Vi är väldigt glada att A till Ö väljer att teckna avtal med Gigger, vi tar det som ett bevis på att gig-jobben är här för att stanna, och tror att fler företag med samma uppdrag som A till Ö också ser en möjlighet att ansluta till vår plattform”.

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde, något som dock kan komma att förändras över tid.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

 

www.gigger.group                       

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group      

                 

A till Ö Jobb och Rekrytering AB

Daron Rebati, VD

Telefon: 0708 82 29 33

E-post: daron@atillo.com

www.atillo.com                             

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt.

I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

A-Ö startade sin verksamhet i Karlstad 1991 och har under lång tid framgångsrikt arbetat med att hjälpa människor i processen att hitta rätt på arbetsmarknaden. A till Ö har tillgång till båda sidor; företagen med anställningsbehov och de som söker arbete. A-Ö’s uppgift är att sammanföra och bland tjänsterna finns Rekrytering/Coachning till arbete och studier, Handledning av personalgrupper och ledare, Metodutveckling och praktikhandledarutbildningar och Speciallärartjänster. A-Ö har avtal med Arbetsförmedlingen för STOM (Stöd och Matchning) och Krom (Rusta och Matcha).

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.