Gigger tecknar kundavtal med Stöd och Matchningsföretaget Kunskapscompaniet för förmedling av arbetssökande till gig-jobb

Share

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att Stöd och Matchningsföretaget Kunskapscompaniet Ankaret AB (”Kunskapscompaniet”) ansluter som ny kund till Bolaget. Kunskapscompaniet är en aktör med uppdrag från Arbetsförmedlingen med målsättning att coacha och slussa ut arbetslösa deltagare till jobb. Gigger blir därmed det första gig-företaget i Sverige att anlitas av Stöd och Matchningsföretag med uppdrag från Arbetsförmedlingen och skapar därmed även en helt ny förmedlingskanal för Stöd och Matchningsbranschen.

Kunskapscompaniet, som ingår i Watma-koncernen, har från Arbetsförmedlingen i sitt omställningsuppdrag, benämnt STOM/KROM (Stöd och Matchning/Kundval Rusta och Matcha), som målsättning att coacha och slussa ut arbetslösa deltagare till yrkesutbildningar, praktikplatser och till konkreta jobb.

Gigger upplåter genom det tecknade avtalet till Kunskapscompaniet att erbjuda sina deltagare inom STOM/KROM samt från egna utbildningar att ansluta till Giggers plattform och därigenom söka och bli sökbara för gig-uppdrag hos befintliga uppdragsgivare i Giggers uppdragsgivardatabas. Gigger tar fullt arbetsgivaransvar och ansvarar mot både kund och myndigheter för den personal som Kunskapscompaniet förmedlar och får i uppdrag hos uppdragsgivare i Giggers uppdragsgivardatabas.

– ”Gigger tar med detta avtal ett samhällsansvar för att möjliggöra att STOM/KROM-företag som är anslutna till Arbetsförmedlingen får en ny förmedlingskanal att slussa ut sina deltagare i omställning till jobb” säger Claes Persson, VD Gigger Group AB.  -”Genom det nyligen tecknade avtalet mellan Gigger och 4 Retail Sweden (schemaläggningsportalen ipool), får vi en flygande start på vår nya förmedlingskanal för dessa parter att matcha de höga behoven av tillsättande av personal, och jobbsökande.”

-”Kunskapscompaniet har sitt huvudsäte i Eskilstuna och vi har ett starkt fäste i Mälardalen” säger Mikael Torkeli, Affärsområdeschef Kunskapscompaniet. –”Vi satsar nu med etableringar runt om i landet och senaste uppstarten sker i Stockholm. Jag har följt gig-industrin en längre tid och har bara väntat på att den här möjligheten skulle komma från något håll. Jag är glad att det blev Gigger, jag har stort förtroende för deras kompetens inom arbetsmarknadsfrågor och min uppfattning är att de har en plattform som helt möter våra krav och förväntningar”

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde, något som dock kan komma att förändras över tid.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group    

                   

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group  

                     

Kunskapscompaniet

Mikael Torkeli, Affärsområdeschef

Telefon: 0763 37 09 22

E-post: mikael.torkeli@watma.se

www.konskapscompaniet.se     

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt.

I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Kunskapscompaniet startade sin verksamhet i Eskilstuna 1993 och ingår sedan maj 2020 i utbildningskoncernen Watma Education. Vi består av två bolag: Kunskapscompaniet Ankaret AB och Kunskapscompaniet Gymnasium KCGY AB. Kunskapscompaniet Ankaret AB erbjuder vuxenutbildning inom Yrkeshögskola, Yrkesutbildning (Komvux och Arbetsförmedlingen) och Coachning (Arbetsförmedlingen och Trygghetsfonder).

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.