Gigger-plattformen slår nya rekord – 1 000 nya kundkonton öppnade i augusti

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger”) (”Bolaget”) meddelar att dotterbolaget Gigger AB växer antalet nya giggare som använder deras tjänst i rekordsnabb takt. Sedan starten 2016 och fram till den 30 juni 2021 hade totalt ca 12 500 kundkonton öppnats. Vid avstämning för augusti visar det att på endast en månad har 1 000 nya giggare tillkommit i Gigger-plattformen. Det är det högsta antalet på månadsbasis historiskt och ses som en milstolpe för Gigger AB.

Gigger AB, som ingår i Gigger Group och divisionen Gig-ekonomi, fortsätter att ta marknadsandelar från sina konkurrenter och meddelar att det öppnats 1 000 nya Gig-konton för augusti. Det är nytt rekord för nyanslutna giggare redovisat på månadsbasis och trenden för nya giggare ökar med brant kurva.

En stor del av ökningen av nya giggare som öppnat konton i augusti kan förklaras dels av att Gigger AB har varit väldigt effektiva i sin marknadsföring genom Facebook, Instagram, och Influencer Marketing, vilket medfört att Giggers enkla och användarvänliga plattform blivit mer välkänd av egenanställda och på allvar både utmanar och tar marknadsandelar från sina konkurrenter. Dels ser Gigger tecken på att allt fler uppdragsgivare börjar utöka sina verksamheter igen efter nedstängningen på grund av pandemin och nu ser möjligheten att ansluta giggare när de åter börjar återgå till mer ordinarie verksamhet.

-”Vår strategi inom divisionen Gig-ekonomi har varit densamma sedan starten och resultaten med en allt snabbare anslutningstakt av giggare är en naturlig effekt av att Gigger AB’s varumärke hela tiden stärks och att våra nya giggare upptäcker att vi har marknadens bästa erbjudande”, säger Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB. ”Att augusti som är en sommarmånad blev så stark är oerhört tillfredsställande och visar på en ökande trend. Gigger utmanar hela branschen med sin lättanvända plattform, och med nya tjänster ihop med nyförvärvade Happyr är det lätt att anta att ännu fler giggare i rask takt kommer att ansluta till plattformen, förutom de som redan har uppdragsgivare. Det är bara en tidsfråga till det blir allmänt känt hos arbets-och uppdragsgivare att de kan söka efter validerade giggare med rätt kompetens att ansluta till sina verksamheter. Det blir ytterligare ett svårslaget marknadserbjudande”.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se          

www.gigger.group  

 

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

 

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.