Gigger ingår strategiskt samarbete med 4 Retail Sweden, som med sin SaaS-tjänst ipool hjälper över 1 700 arbetsplatser i Norden med effektiv bemanning, för personalförsörjning av gig-arbetare

Share

Gigger AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) har tecknat strategiskt samarbetsavtal med marknadsledande 4 Retail Sweden AB (”ipool”) för försörjning av uppdragssökande giggare till dagligvaruhandelns uppdragsgivande butiker. Försörjningen av giggare till butikerna med behov av bemanning för arbetspass, sker genom bemannings och kommunikationsplattformen ipool, och som ett resultat av samarbetet når Gigger potentiellt ut till mer än 1 700 arbetsplatser i Norden. Idag används ipool främst av företag inom dagligvaruhandeln i Sverige.

Över 70 000 användare fördelade på drygt 1 700 arbetsplatser i Norden använder ipool, där fast- och timanställda kan kommunicera, se sina scheman, få pass-erbjudanden, ansöka om ledighet och byten samt visa intresse att jobba fler arbetspass. Förutom de som redan har ett anställningskontrakt med butikerna så finns även bemanningsföretag anslutna som resurs till ipool. Med detta samarbete kan butikerna nu även erbjudas att boka giggare via Giggers plattform.

– ”Antalet giggare ökar stadigt i vår plattform och i vår affärsplan är det uttalat att vi genom strategiska samarbetsavtal ska tillföra fler uppdragsgivande samarbetspartners att kunna matcha ihop med våra giggare” säger Claes Persson, VD Gigger Group A  .-” Vi såg direkt möjligheterna att kunna erbjuda våra giggare att lägga sina profiler i den smidiga ipool-plattformen, och därigenom schemaläggas av stora och personalintensiva företag inom dagligvaruhandeln. Att anlita giggare i ipool när ordinarie eller tillfällig personal inte kan ta pass medför genom våra låga avgifter en väsentlig kostnadsbesparing för butikerna. Det här samarbetet ligger helt i linje med vad vi söker i marknaden och ekonomisk blir det en win/win-situation för butikerna, ipool, Gigger och våra uppdragssökare.”

Giggers plattform integreras med ipool och när butikerna ska bemanna pass så finns, utöver deras fast- och timanställda samt bemanningsföretag, även möjlighet att skicka passerbjudanden till giggare i Giggers plattform. Detta gör det mycket enkelt och effektivt för butikerna att bemanna med full överblick över all bokad personal och schema.

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde, något som dock kan komma att förändras över tid.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group                       

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group                       

 

4 Retail Sweden AB

Marcus Jedenmark

Telefon: 070 248 78 56

E-post: marcus.jedenmark@ipool.se

www.ipool.se

 

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt.

I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

ipool hjälper personalintensiva företag att effektivisera daglig drift med snabb och effektiv bemanning och kommunikation. I en och samma lösning kan företag bemanna med egen personal, inlånad personal från andra enheter i närområdet, inhyrd personal från bemanningsföretag, och nu även med giggare. ipool – en komplett bemanningsportal!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.