Gigger Groups VD Claes Persson medverkar som expert i paneldiskussion om Gig-ekonomin tillsammans med Claes Hemberg, Nordic Interim Management, Sveriges HR Förening och Unionen

Share

Claes Persson, VD Gigger Group AB och medgrundare till branschorganisationen Plattformsföretagen, medverkar den 11 maj kl.12.00 i ett digitalt event anordnat av Provecus med temat: Gig även för kvalificerade yrkeskategorier? Hur sker tillväxten i gig-ekonomin? Intresset för gig-ekonomin växer kraftigt och Claes Persson representerar marknaden för gig-bolag som uttalad expert. Provecus är ett affärsrådgivningsföretag med mångårig kompetens och expertis inom näringslivsfrågor.

Digitalt Event – Den 11 Maj

Tema: Gig även för kvalificerade yrkeskategorier? Hur sker tillväxten i gig-ekonomin?

Tid                       Den 11 Maj, kl 12:00 – 13:00 / 13:15

                             (Kalendertid 12: 00 – 13:30)

                                           

Deltagare i panelen

Per Möller, Provecus affärsrådgivning, moderator

Claes Hemberg, Författare av ”Gig-rapporten”

Claes Persson, CEO Gigger Group AB, Sveriges första noterade gigbolag

Björn Henriksson, CEO Nordic Interim

Victor Bernhardtz, Unionen, expert digital arbetsmarknad

Lena Bjurner, VD/Generalsekreterare Sveriges HR Förening

Moderator:   Per Möller

                            

Anmälan till eventet (kostnadsfritt) – www.provecus.com/digitaltevent_gig

Podcast

För er som inte kan vänta på att höra mer om gig-ekonomin så rekommenderas att lyssna in på en ny podcast med Claes Persson publicerad idag.

  • Claes Persson är gäst hos Glen Hodgson, Generalsekreterare för Plattformsbolagen, och delar med sig av sina erfarenheter av att starta företag inom gig-ekonomin, de största utmaningarna för plattformsekonomin och vad politiker och offentliga myndigheter behöver göra för att utnyttja kraften i plattformsekonomin.

Länk till podcasten: https://anchor.fm/glen-hodgson/episodes/Claes-Persson-CEO–Gigger-and-Founder–Gee-X-Glen-Hodgson-evt0gv            

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group                        

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group                        

Gigger Group AB hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi genom Gigger AB administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.