Gigger Group’s VD Claes Persson kommenterar Giggers Q1 rapport i direktsändning den 21e maj 08.30 via Nyhetsbyrån Direkt

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) ökar sin synlighet och blir än mer effektiva att kommunicera till sina befintliga och potentiella investerare genom att presentera kvartalsrapporten för första kvartalet 2021 i direktsändning.

Redan nu på fredag den 21 maj kl.08.30 medverkar VD Claes Persson i direktsändning och kommenterar när Gigger Group AB’s kvartalsrapport för jan – mars 2021 publiceras.

”I takt med att Gigger växer och att allt fler väljer att investera i vår aktie är det viktigt att vi alltid kommunicerar i de rätta kanalerna och i nära nog realtid vilket passar väldigt väl in i vårt uttalade ansvarstagande för våra aktiesparares pengar” säger Claes Persson, VD, Gigger Group AB och fortsätter ”Infront Direkt Studios är utvecklad i samråd med Nasdaq med syfte att låta listade företag nå ut direkt till alla investerare. Vi vill vara så transparanta och synliga som möjligt, och den här tjänsten har en kvalitetsstämpel och en räckvidd som tjänar våra syften att nå alla aktiesparare och investerare”.

Gigger Group´s aktieägarbas har vuxit från ca 1 200 ägare i december 2020 till nära 10 000 ägare i maj 2021, samtidigt som att bolagets värdering på marknaden ökat ca 130 % under innevarande år.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

 

Jörgen Karlsson, Sales & Marketing Director

T +46 8 519 179 04

M +46 70 458 79 04

Jorgen.karlsson@direkt.se         

 

Om Gigger

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt.

I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare! 

Om Infront Direkt Studios
Infront Direkt Studios producerar video för företag och aktörer på den svenska finansmarknaden, centralt belägen på Kungsgatan 33 i Stockholm City. Verksamheten är en fristående del av Nyhetsbyrån Direkt, frikopplad från Nyhetsbyrån Direkts redaktionella nyhetstjänst och ingår i Infrontkoncernen. Infronts realtidsterminaler och andra lösningar används i 14 länder med sammantaget 90.000 professionella användare.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.