Gigger Groups t.f. VD Claes Persson pratar framtid och strategi i podcasten Framtidsbolagen

Share

Gigger Group AB’s (publ) (”Gigger”) (”Bolaget”) t.f. VD Claes Persson medverkar i podcasten Framtidsbolagen som drivs av ekonomitidningen Finanstid.se. Claes ger i podcasten bland annat sin bild över Gigger Groups övergripande strategi som består i att bygga upp verksamheten på att förvärva, äga, förvalta och utveckla SaaS-bolag som alla är ledande och identifieras som bolag i framtidsbranscher. Podcasten sänds den 13 september.

Hör i podcasten Framtidsbolagen Claes Persson berätta om hur Gigger Group, som är noterade på Spotlight Market, under 2021 tagit steget fullt i sin strategi att förvärva framtidsinriktade SaaS-bolag (Software as a Service) vilka placeras in i divisioner i Bolagets verksamhetsstruktur. Alla förvärv ska förutom att vara självförsörjande korsbefrukta varandra för maximal synergi och lönsamhet för bolagen som ingår i Gigger Group.

-”Gigger Group tar alla genomtänkta steg på en noga utvald väg och vi håller den kursen helt enligt vår plan”, säger Claes Person, t.f. VD Gigger Group AB. –”Jag ser det som ett fantastiskt bra betyg på vad vi gör att få medverka i podcast om Framtidsbolagen. Gigger Group är ett framtidsbolag som bygger sin verksamhet på att förvärva framtidsbolag som alla bidrar till att tillföra synergier mellan bolagen i gruppen. Jag ser fram emot att få dela med mig om vår verksamhet och strategi i denna podcast

Avsnittet publiceras måndag den 13 september 2021 och kommer att finnas tillgängligt via Spotify och Apple Podcasts. 

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se          

www.gigger.group 

 

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

 

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Om Framtidsbolagen podcast

I Framtidsbolagen möter vi både de nystartade bolagen och giganterna som varit verksamma länge. Vi får en inblick i deras affärsidé och vad det är som gör den speciell – hur började allt, hur ser deras framtidsvisioner ut, jobbar de hållbart och varför är just deras företag värt att investera i.

Om Finanstid.se

Senaste nyheter om finans & tillväxtbolag. Här kan du ta del av emissioner, uppdateringar från kryptovaluta och börsen. Alternativa investeringar likväl som traditionella. Finanstid grundades 2020 med visionen att lyfta fram intressanta artiklar om bolag som ännu inte blivit upptäckta av massmedia.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.