Gigger Groups snabbväxande dotterbolag Gigger AB är nominerade till årets SaaS-bolag 2021

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger”) (”Bolaget”) meddelar att det helägda dotterbolaget Gigger AB har blivit nominerade till utmärkelsen årets SaaS-bolag (Software as a Service) på SaaS Summit 2021. Priset verkar för att stärka SaaS-communityt i Sverige genom att belöna snabbväxande och hållbara bolag som kan visa vägen för nästa generation SaaS-bolag. SaaS-industrin är en av de allra hetaste och Gigger är ett av de bolag som ligger i framkant med sin unika affärsmodell och högteknologiska SaaS-plattform. Priset delas ut på en prisutdelning den 13 oktober på Cirkus i Stockholm av Breakit som är Sveriges nyhetsajt för techbolag och start-ups med över 300 000 unika läsare varje vecka. Huvudsponsor för SaaS Summit 2021 är tillväxtfondbolaget Verdane.


 

SaaS-industrin är en framtidsriktad tillväxtbransch och växer med stor kraft. Att abonnera på digitala tjänster ökar stadigt då det kommer allt fler smarta lösningar på marknaden levererade av SaaS-bolag. Gigger som nyligen meddelade att deras nya plattform G2 är betatestad och klar att lansera för den engelska Gig-marknaden är ett av de ledande SaaS-bolagen inom sin bransch och tar stadigt nya marknadsandelar på den svenska marknaden. Den brittiska gig-marknaden är ca 14 gånger större än den svenska med ca 5 miljoner individer som arbetar uppdragsbaserat.

-”Gigger har en unik SaaS-plattform och affärsidé som är skalbar på vilken marknad som helst. Vi är ödmjuka, stolta och givetvis glada att då bli nominerade till årets SaaS-bolag 2021” säger Lennart Engelhardt, VD Gigger AB. –”Att bli nominerade är ett bra kvitto för både oss på Gigger, våra kunder och samarbetspartners och för våra aktieägare. Vi verkar i en tillväxtbransch och ligger otroligt väl positionerade. Nu håller vi tummarna för att få den här utmärkelsen.”

Den globala SaaS-marknaden förväntas att växa från $225,6 miljarder år 2020 till $272,49 miljarder 2021 med en Compound Annual Growth rate (CAGR) på 20,8%. SaaS-marknaden förväntas nå $436,9 miljarder år 2025 med en CAGR om 12,5%.

(*Källa: https://www.reportlinker.com/p06067823/Software-as-a-service-SaaS-Global-Market-Report-COVID-19-Impact-and-Recovery-to.html?utm_source=GNW)

 

Mer information om SaaS Summit 2021: https://event.breakit.se/saas-summit-2021/             
 

           

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se          

www.gigger.group 

 

Gigger AB

Lennart Engelhardt, VD

Telefon: 070-666 14 01

E-post: lennart.engelhardt@gigger.se

www.gigger.group

 

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.