Gigger Groups senaste förvärvskandidat Happyr ger omedelbar synergieffekt för Collabs med rekryteringskampanj för Burger King

Share

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) som den 23 juni pressmeddelade att Bolaget tecknat ett Letter of Intent (”LOI”) om att förvärva det digitala jobbmatchningsföretaget Happyr kan idag meddela att synergieffekter redan har skapats mellan Happyr och Collabs. Happyr’s kund Burger King väljer att starta upp ett test av en influencer marketingkampanj med Collabs som en effekt av ett samarbete mellan bolagen. Collabs ingår sedan i mars i Gigger Groups ägarbas bestående av SaaS-företag. Burger King har valt att genomföra testet med Collabs plattform i syfte att hitta fler och rätt anställningsbara kandidater. Vid lyckat resultat finns potential att genomföra kampanjer för hamburgerkedjans nordiska verksamhetsområden. I Happyr’s kundbas märks förutom Burger King företag som Compass Group, Pizza Hut, Waynes Coffee, Coor Service Management, Sibylla och KFC.

Gigger Group har en uttalad förvärvsstrategi som bygger på att förvärva självförsörjande företag med smarta digitala lösningar, ”SaaS-lösningar”, som medför korsbefruktning och synergier med övriga företag som ingår i Gigger Group. Med testet av influencer marketingkampanjen för Burger King öppnas det upp för omedelbar bearbetning av respektive bolags kunder, och dialog om fler kampanjer med andra kunder pågår redan.

 -”Detta är ett av de spår jag såg komma genom att förvärva företag med smarta SaaS-plattformar som kan korsbefrukta varandra.” kommenterar Claes Persson t.f. VD i Gigger Group AB, och tillägger –”Att potentialen med validering av personal genom Happyr och Gigger finns vet vi redan, och att det kommer bli enormt strategiskt för oss inom arbetsmarknaden. Att våra bolag i gruppen har mycket att erbjuda varandra utöver det är en kalkylerad extrabonus. Både Happyr och Collabs är fantastiskt drivna och kompetenta företag med unika plattformar och kampanjen med Burger King ger mersmak. Resultaten med kampanjer genom Collabs är alla lyckade så potentialen med utökad marknadsföring från Burger King ser jag som väldigt lovande”.

*Genomsnittlig budget för marknadsföring genom influencer marketing uppgår idag till ca 35% av den totala marknadsföringsbudgeten hos alla svenska bolag med marknadsföringsbehov.  (Källa: https://askwonder.com/research/influencer-marketing-spend-kk637vwpi)

 

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde, något som dock kan komma att förändras över tid.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

                            

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.