Gigger Groups senaste förvärvskandidat Happyr ger omedelbar synergieffekt för Collabs med rekryteringskampanj för Burger King

Share

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) som den 23 juni pressmeddelade att Bolaget tecknat ett Letter of Intent (”LOI”) om att förvärva det digitala jobbmatchningsföretaget Happyr kan idag meddela att synergieffekter redan har skapats mellan Happyr och Collabs. Happyr’s kund Burger King väljer att starta upp ett test av en influencer marketingkampanj med Collabs som en effekt av ett samarbete mellan bolagen. Collabs ingår sedan i mars i Gigger Groups ägarbas bestående av SaaS-företag. Burger King har valt att genomföra testet med Collabs plattform i syfte att hitta fler och rätt anställningsbara kandidater. Vid lyckat resultat finns potential att genomföra kampanjer för hamburgerkedjans nordiska verksamhetsområden. I Happyr’s kundbas märks förutom Burger King företag som Compass Group, Pizza Hut, Waynes Coffee, Coor Service Management, Sibylla och KFC.

Gigger Group har en uttalad förvärvsstrategi som bygger på att förvärva självförsörjande företag med smarta digitala lösningar, ”SaaS-lösningar”, som medför korsbefruktning och synergier med övriga företag som ingår i Gigger Group. Med testet av influencer marketingkampanjen för Burger King öppnas det upp för omedelbar bearbetning av respektive bolags kunder, och dialog om fler kampanjer med andra kunder pågår redan.

 -”Detta är ett av de spår jag såg komma genom att förvärva företag med smarta SaaS-plattformar som kan korsbefrukta varandra.” kommenterar Claes Persson t.f. VD i Gigger Group AB, och tillägger –”Att potentialen med validering av personal genom Happyr och Gigger finns vet vi redan, och att det kommer bli enormt strategiskt för oss inom arbetsmarknaden. Att våra bolag i gruppen har mycket att erbjuda varandra utöver det är en kalkylerad extrabonus. Både Happyr och Collabs är fantastiskt drivna och kompetenta företag med unika plattformar och kampanjen med Burger King ger mersmak. Resultaten med kampanjer genom Collabs är alla lyckade så potentialen med utökad marknadsföring från Burger King ser jag som väldigt lovande”.

*Genomsnittlig budget för marknadsföring genom influencer marketing uppgår idag till ca 35% av den totala marknadsföringsbudgeten hos alla svenska bolag med marknadsföringsbehov.  (Källa: https://askwonder.com/research/influencer-marketing-spend-kk637vwpi)

 

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde, något som dock kan komma att förändras över tid.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

                            

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.