GIGGER GROUPS DOTTERBOLAG HAPPYR TECKNAR STRATEGISKT ÅTERFÖRSÄLJARAVTAL MED WORKBUSTER SOM ÄR ETT AV MARKNADENS LEDANDE REKRYTERINGSVERKTYGS-FÖRETAG

Share

Gigger Group AB:s (”Gigger” eller ”Bolaget”), som avser att byta namn till Syncro Group AB, dotterbolag Happyr AB har idag tecknat ett strategiskt avtal med Workbuster AB som är ett företag med ett av marknadens mest använda rekryteringsverktyg. Workbuster har funnits på marknaden sedan 2008 och bland kunderna märks bland andra Lernia, Jollyroom, Anticimex och AJProdukter. Gemensamt för alla kunder är att de genom Workbuster erhåller innovativa lösningar för Talent Acquisition med hög kvalitet och användarvänlighet som hjälper dem att attrahera och rekrytera de bästa kandidaterna. Avtalet mellan Happyr och Workbuster syftar till att ansluta Happyrs AI-baserade jobbmatchningsfunktion till Workbuster som ökar precisionen markant för kunderna i urvalet vid rekrytering genom Workbusters rekryteringsverktyg. Med avtalet ansluter Workbuster som återförsäljare av Happyrs tjänster att stärka sitt eget marknadserbjudande och återförsälja Happyr till befintliga och potentiella kunder.

Happyr har sedan 2011 utvecklat en tjänst för jobbmatchning i syfte att hjälpa individer och arbetsgivare att hitta varandra på ett sätt som skapar medarbetare som trivs och som är lönsamma för arbetsgivaren. Tjänsten består av dels en AI-baserad matchningsfunktion som ökar precisionen i urvalet vid rekrytering. Maskininlärningen sker utifrån kontinuerlig insamling av matchningsdata från och resultat om kandidater och arbetsgivare före, under och efter genomförda rekryteringar, och dels av en intelligent digital find-funktion som på ett effektivt sätt hittar rätt kandidater för matchning. Happyr möjliggör nu för partners att via Happyrs API ta del av denna matchningsteknologi och find-funktion och genom återförsäljning erbjuda sin tjänst till marknaden och till kunderna i Workbuster.

-”Vi har fått mycket uppmärksamhet med vår AI-baserade matchningsfunktion i Happyr och med detta strategiska avtal med Workbuster som ansluter som återförsäljare ser vi resultatet att vår satsning ligger väldigt rätt i tiden” säger Lennart Engelhardt tf. VD Happyr AB och VD Gigger AB. -”Vår SaaS-plattform möjliggör att Happyrs tjänster inom AI-baserad rekrytering får marknadsspridning i ett mycket högre tempo än att enbart sälja genom egen regi. Att vi och Workbuster passar så väl ihop och att efterfrågan är hög för vårt gemensamma marknadserbjudande borgar för ett bra framtida samarbete med utökad lönsamhet för båda parter, fortsätter Lennart Engelhardt.”

Workbuster som sedan starten 2008 förenklar ansökningsprocessen för kandidaterna och tillför sina kunder möjligheten att integrera karriärsidan direkt på sin egen hemsida har genom detta givit en stor fördel i konkurrensen om talangerna. Idag har konkurrensen om de bästa talangerna hårdnat ytterligare och metoderna för att locka de bästa kandidaterna är i ständig utveckling. En karriärsida ses som standard och en enkel ansökan ett måste. Workbuster strävar alltid efter att sätta nya trender på marknaden, för att deras kunder ska få en fördel i kampen om de bästa talangerna och avtalet med Happyr förväntas tillföra stora konkurrensfördelar.

-”Happyr utvecklas precis enligt plan, att integrera SaaS-lösningen i ett av de största rekryteringsverktygen i Sverige visar att vi levererar på vår strategi och att vi säkrar en återkommande SaaS-intäkt, säger Claes Persson, tf. VD Gigger Group AB. –”Happyr-teamet har landat det här caset, och med det i ryggen känner vi oss konfident med att vårt förvärv är precis så rätt som vi förutspådde”.

Workbuster har genom detta licensavtal rätt att använda avtalad tjänst från Happyr på alla marknader där Happyr finns tillgänglig och på de marknader där Workbuster väljer att etablera sig.

-”Vi har haft ögonen på Happyr en längre tid, vi har följt deras utveckling och har ibland konkurrerat på samma kunder, säger Marcus Wedin, Försäljningschef Workbuster AB. –”När vi nu väljer att paketera Happyrs tjänst tillsammans med vår och återförsälja den till våra kunder ser vi att vårt kunderbjudande kommer att bli väldigt slagkraftigt. Det är två väldigt innovativa företag med högkvalitativa tjänster som tillsammans kommer att stärka våra kunder i rekryteringsprocesserna, precis som både de och vi alltid strävar efter.”

Happyr AB ingår i Gigger Group AB:s Division Kompetenskartläggning & Rekrytering:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Happyr AB & Gigger AB

Lennart Engelhardt, tf. VD Happyr AB & VD Gigger AB

Telefon: 0706 66 14 01

E-post: Lennart.engelhardt@gigger.se

www.gigger.se 

Workbuster AB

Marcus Wedin, Partneransvarig

Telefon: 08 580 807 37

E-post: marcus@workbuster.se

www.workbuster.se   

                                                                            

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Om Workbuster AB

Workbuster AB har sedan vi starten 2008 utvecklat Workbuster för att hjälpa sina kunder att lyckas med sin Talent Acquisition. Genom att erbjuda lösningar med hög kvalitet och användarvänlighet hjälper Workbuster sina kunder att attrahera och rekrytera de bästa kandidaterna. Workbuster har aldrig nöjt sig med att följa utan har alltid strävat efter att sätta nya standarder på marknaden, så att kunderna får en fördel i kampen om de bästa talangerna.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.