Gigger Groups dotterbolag Gigger AB möjliggör för egenanställda att ansluta till Gig-anpassad bank – ingår intentionsavtal med Gee Finance inför uppstart i Storbritannien

Share

Gigger AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) som är helägt dotterbolag till Gigger Group AB ingår ett ”LOI” (”Letter of intent”) med Gee Finance i syfte att möjliggöra för Bolagets giggare att nyttja banktjänster på samma villkor som fastanställda i traditionella banker och finansinstitut. Gigger avser att ingå ett avtal som ger giggarna tillgång till att öppna bankkonton, skaffa bankkort, öppna checkkrediter och uppta lån hos Gee Finance genom att de tar ett helhetsåtagande för sina kunder. Banktjänsten som kommer att erbjudas i samband med Giggers lansering på den brittiska marknaden är därefter planerad att införas på alla marknader där Gigger blir etablerade.

Antal egenanställda och giggare ökar stadigt och prognoser visar att 25% av världens befolkning kommer att vara arbetsför inom gig-ekonomin år 2025. Antal giggare som ansluter till Giggers plattform ökar månad för månad och Gigger sköter all administration runt fakturering, inbetalning av skatter och utbetalning av löner.


 

Ett växande problem Gigger har identifierat är att de traditionella bankerna inte kan erbjuda samma villkor för giggare som kunder med fast anställning fullt ut, utöver att giggare kan få sin lön insatt på ett bankkonto. Traditionella banker ger majoriteten av alla giggare som söker lån för bostadsköp eller andra större inköp avslag på grund av det faktum att giggare inte kan uppvisa ett anställningsavtal. Alternativen för giggare är då oftast att ansöka om lån hos finansinstitut som tar ut avsevärt högre räntor och ger kortare amorteringstid än vad som är brukligt hos en traditionell bank.

-”Genom Gee Finance kommer Gigger att kunna erbjuda giggarna möjlighet att få tillgång till samma banktjänster som hos traditionella banker för alla giggare som kan uppvisa ett inflöde av intäkter som faktureras genom Gigger och där lönerna sätts in hos Gee Finance. Gee Finance kan när kunden/giggaren lägger sitt totala engagemang av banktjänster hos dem efter bedömning baserad på historik och prognos om framtida intäkter, ge kunden/giggaren likvärdiga bankkort och lånevillkor som hos en traditionell bank.” -säger Lennart Engelhardt, VD Gigger AB.  –”Gigger har som uttalat mål att kunna erbjuda sina giggare likvärdiga förhållanden gällande allt ifrån pensionsförsäkringar till renodlade banktjänster utöver fakturering och löneutbetalningar. I tjänsten från Gee Finance ingår även att kunna ladda ned en app att sköta sina bankärenden direkt i mobilen eller på sin dator. Det är ingen skillnad mot den traditionella banken. Giggaren ska alltid veta att Gigger kan erbjuda dem en  ”one stop shop!”

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

 

Gigger AB

Lennart Engelhardt, VD

Telefon: 0706 66 14 01

E-post: lennart.engelhardt@gigger.se

www.gigger.group

 

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.