Gigger Group tidigarelägger offentliggörande av kvartalsrapporten för andra kvartalet 2021

Share

Gigger Group AB (Publ.) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolagets styrelse har beslutat att tidigarelägga publiceringen av Kvartalsrapport 2, redovisande perioden april – juni 2021. Nytt publiceringsdatum är onsdagen den 18 augusti 2021 kl.08:30, i stället för fredagen den 27 augusti 2021 som tidigare kommunicerats. Anledningen till att Bolaget vill informera marknaden tidigare ligger i linje med de investeringar Bolaget gör.

Gigger Group AB offentliggör sin delårsrapport för det andra kvartalet 2021, onsdagen den 18 augusti 2021, kl. 08:30, och bjuder in till en kommentar via en webbsändning samma dag kl. 08.30. Gigger Group AB’s tillförordnade VD Claes Persson kommenterar delårsrapporten i direktsändning hos Nyhetsbyrån Direkt.

Länk till sändningen publiceras genom PM måndagen den 16 augusti 2021.

Nedan följer kommande rapportdagar för Gigger Group AB:

Rapportering 2021/2022
Delårsrapport Kvartal 2 2021   2021-08-18
Delårsrapport Kvartal 3 2021   2021-11-29
Bokslutskommuniké 2021        2022-02-23
Delårsrapport Kvartal 1 2022   2022-05-03
Årsstämma 2022                      2022-05-25  

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se     

            

www.gigger.group 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

                            

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.