Gigger Group tecknar avtal med PositivumGruppen

Share

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) (Publ.) meddelar idag att Bolaget har tecknat avtal med PositivumGruppen som bedriver verksamhet inom socialt arbete och utbildning. Avtalet syftar till att Gigger ska tillföra PositivumGruppen möjlighet till validerade uppdragstagare, samt övriga kandidater, genom sin bas av giggare i samarbete med Giggers senaste förvärvskandidat Happyr.

Gigger Group som den 23 juni meddelade att ”Letter of Intent” (LOI) tecknats med det digitala jobbmatchningsföretaget Happyr har idag tecknat avtal med PositivumGruppen i syfte att tillföra möjlighet till validerad kompetens till PositivumGruppen. PositivumGruppen, som omsätter ca 150 mkr bildades 2013 och är verksamma inom socialt arbete och utbildning, ställer alltid höga krav på att säkerställa så verksamheten engagerar rätt kompetens till sina uppdrag.

 -”Vi har haft dialog med PositivumGruppen under en längre period och vi vet att de ställer höga krav på att få in rätt kompetens till sina verksamheter”, säger Claes Persson t.f. VD Gigger Group AB. ”Direkt vi offentliggjorde nyheten om Happyr beslutade PositivumGruppen att ansluta som kund till Gigger. Att få möjlighet till validerade uppdragstagare till rätt arbetsuppgifter är en väldigt viktig komponent för att få sin verksamhet att fungera. Vi vet att många företag inom matchning av kompetens länge sökt efter ett kompetent valideringsföretag. Med Happyr står vi väl rustade att möta de behoven både för dessa och för andra företag”.

PositivumGruppen blev 2019 utsett till ett av Sveriges 100 bästa karriärföretag. Karriärföretagen är en årlig utmärkelse som delas ut till de 100 arbetsgivare i Sverige som anses vara attraktivast för studenter och yrkesverksamma att göra karriär på. Positivum är en av dessa.

-”Vi är stolta att konstatera att vi är en attraktiv arbetsgivare och vi har alltid högt ställda krav på att ta in rätt person för rätt arbetsuppgift” -säger Patrik Lilja, Affärsutvecklare PositivumGruppen. ”Vi upplever att Gigger är ett företag som är innovativt och som ligger helt rätt i tiden, de genomför attraktiva aktiviteter för att underlätta för oss som söker efter kompetent personal. Vi ser verkligen fram emot ett framgångsrikt samarbete med Gigger”.

Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde, något som dock kan komma att förändras över tid.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

 

PositivumGruppen AB

Patrik Lilja, Affärsutvecklare

E-post: patrik@positivum.se

www.positivum.se                                                    

 

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, "giggaren" söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

PositivumGruppen startade 2013 och är en snabbt växande koncern inom socialt arbete och utbildning i Västsverige. Vårt företagande har utgångspunkt i vår vision om att:
”Positivum ska vara med och bygga ett bättre samhälle för de många människorna”
Vi arbetar i vardagen utifrån våra värdeord: kvalitetsmedvetenhet, flexibilitet och pålitlighet.Vi är övertygade om att grunden till ett gott liv är ett tryggt boende, en meningsfull sysselsättning och en berikande fritid, och det är runt dessa tre områden vi bygger våra verksamheter. Idag bedriver PositivumGruppen stödboende för ungdomar med psykosocial problematik, familjehemsvård, öppenvård, HVB-hem, kvinnojourer, boende med stöd för unga vuxna samt en gymnasieskola. Genom vår bredd har vi möjlighet att erbjuda våra kunder en utökad vårdkedja med individanpassade boendelösningar allteftersom behoven förändras.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.