Gigger Group förbereder nästa steg inför internationella satsningen och ingår avsiktsförklaring om joint venture tillsammans med Emerging Classified Ventures (ECV)

Share

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”), under namnändring till Syncro Group AB, meddelar att satsningen på internationalisering nu går in i nästa fas efter att Bolaget den 10 november lanserade Gigger UK i Storbritannien. Gigger Group AB har som ett led i den satsningen idag tecknat en avsiktsförklaring (Letter of Intent ”LOI”) med Emerging Classified Ventures (”ECV”) i syfte att etablera Gigger Groups SaaS-plattformar med marknadserbjudanden i tillväxtmarknader runt om i världen.

 

ECV, som startade 2017 och har sitt huvudkontor i Sydney, Australien, samarbetar genom joint venture med SaaS-bolag för vilka de genom egna upparbetade och omfattande nätverk i över 90 länder i Asien, Amerika och Afrika, etablerar och kommersialiserar verksamheterna på nya marknader. ECV innehar en portfölj bestående av över 100 onlinemarknadsplattformar på tillväxtmarknader i alla de länder de är representerade.

Gigger Group har sedan starten haft en uttalad strategi att växa territoriellt, genom förvärv och genom nya affärsmodeller. Med detta initiativ följer Bolaget den utstakade strategin genom att öppna upp för etablering, utanför Sverige och Storbritannien, av Gigger Groups alla bolag med SaaS-plattformar till internationella tillväxtmarknader som bedöms vara snabbväxande. För att kunna genomföra det i en snabb takt väljer därför Gigger Group att genomföra en del av den satsningen genom ett joint venture tillsammans med ECV.

-”Vi identifierade ECV redan för ett år sedan som en seriös och etablerad partner att samarbeta med för etablering utan ekonomisk risk för Gigger Groups verksamheter på tillväxtmarknader som befinner sig i snabb utveckling, säger Claes Persson, tillförordnad VD Gigger Group AB. ”Initialt i uppstarten av samarbetet gäller det att expandera vårt dotterbolag Gigger till länder med juridiska och skattemässiga system som härstammar från Storbritannien såsom Australien, Nya Zeeland och Kenya och där ECV har upparbetade och omfattande nätverk av partners för att ge samarbetet en kick-start. Med detta initiativ visar vi återigen att vi utför det vi säger att vi ska göra i enlighet med Gigger Groups strategi. Vi är eftertraktade på många marknader och tiden talar för oss.”

Australien, Nya Zeeland och Kenya är stora marknader för gig-ekonomin som alla har samma juridiska och skattemässiga system som det brittiska vilket Giggers plattform är anpassad för. Mellan åren 2015–2019 niodubblades gig-ekonomin i Australien och är nu värd ca 6,3 miljarder dollar enligt australienska Actuaries Institute. I juni 2020 uppgick antalet arbetslösa till 7,5 % vilket var den högsta siffran i landet på 20 år enligt The Australias Bureau of Statistics. För många blev då gig-ekonomin ett viktigt verktyg för att fortsatt behålla en inkomst.

-”Både ECV Group och Gigger Group har en stark förståelse för och tro på kraften i att kombinera onlinemarknadsplatser och sociala medier men med tydligt kompletterande marknadsfokus. Vi ser fram emot att kapitalisera på de starka synergierna och korsbefruktningspotentialen mellan våra verksamheter”, säger Fredrik Orrenius, VD Emerging Classified Ventures Pty Ltd.

Parternas avsikt är att ingå ett formellt joint venture-avtal under första kvartalet 2022.

Ett joint venture är ett kommersiellt avtal mellan två eller flera deltagare som kommer överens om att samarbeta för att uppnå ett visst mål.

För mer information:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Emerging Classified Ventures Pty Ltd

Fredrik Orrenius, CEO

Telefon: +61435850250

E-post: Fredrik@classifiedsventures.com

https://www.classifiedsventures.com/

Om Gigger Group AB (under namnändring till Syncro Group AB)

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Om Emerging Classified Ventures Pty Ltd

Emerging Classifieds Ventures Pty Ltd bygger, expanderar, driver och kapitaliserar på och samarbetar med SaaS-aktiverade onlinemarknadsplatser i tidiga tillväxtmarknader för främst bolag inom fastighets- och bilindustrin.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.