GIGGER GROUP FOKUSERAR ÄNNU HÅRDARE PÅ ATT SKAPA SYNERGIER MELLAN FÖRETAGSFÖRVÄRVEN OCH LÖNSAMHET, REKRYTERAR EN GROUP CTO

Share

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”), som avser att byta namn till Syncro Group AB, har en tydlig agenda att exekvera på. Bolaget skall växa genom förvärv, territoriellt och genom synergier mellan divisionerna. Med flera genomförda förvärv på kort tid, och ett pågående, så är det viktigt att ta ett än mer omfattande och samlat grepp om plattformarnas utveckling och kompatibilitet, varför Bolaget rekryterar Tobias Nyholm som CTO på koncernnivå.

Tobias Nyholm är civilingenjör inom datalogi från KTH och har även magisterexamen från Karlstads Universitet inom projektledning. Tobias är en ofta internationellt anlitad föreläsare inom PHP-området och är en del av *Symfony Core team, samt en välkänd open source-specialist, han ansvarar för 10 av de 30 mest populära kodbiblioteken i världen. Tobias är förnärvarande även den mest nedladdade PHP-utvecklaren i världen.            

  • ”När man förvärvat strategiskt som vi har gjort är det oerhört viktigt att man knyter ihop säcken och ser till att det finns ett team med fokus på att uppnå synergier, tekniskt såväl som affärsmässigt. Under min tid i USA jobbade jag mycket med mergers & acquisitions och det är ett välkänt faktum att i 90 % av alla uppköp och sammanslagningar har förväntade synergier inte uppnåtts 5 år efter att förvärvet genomförts. Med Tobias Nyholm och Marcus Rosenberg på plats så utgör de basen för det team som säkerställer att vi når den framgång vi planerat för” säger Claes Persson, tf. VD Gigger Group AB.

De tre divisionerna Gig-ekonomi, Influencer Marketing och Kompetenskartläggning & Rekrytering skall var för sig vara lönsamma och framgångsrika, men i strategin ingår att divisionerna dessutom skall korsbefruktas för en optimal kundresa, och att skapa affärstillfällen för varandras verksamheter.

Divisionsstruktur:

  • SaaS: Vi identifierar och förvärvar SaaS-plattformar som förenklar och effektiviserarpersonalintensiva och administrativa processer
  • Tjänst: Vi identifierar och förvärvar bolag som tillhandahåller tjänster som optimerar SaaS-plattformen för de kunder som behöver detta stöd
  • Ekosystem: Vi identifierar andra tilläggstjänster som inte är att se som ”livsnödvändiga” men som för många kunder ökar på kundnyttan och knyter dem till oss i ett ekosystem
  • Kundnytta: Vi mäter Kundnytta genom kundnöjdhet/lojalitet

Intäktsströmmar per division

  • SaaS: Abonnemang
  • Tjänster: Service-avgifter
  • Ekosystem: Provisioner/Kick-Backs
  • Kundnytta: Mätbar kundnöjdhet/lojalitet

  • ”Att våra SaaS-plattformar skall utvecklas på ett modernt sätt, och ligga i teknisk framkant är ett måste. Att de dessutom skall kunna integreras mot varandra är viktigt för vår helautomatiserade vision, och också för vår skalbarhet och tillväxt, och därmed även för vår lönsamhet” säger Tobias Nyholm.

Tobias Nyholm tillträder sin nya roll som Group CTO omgående.

*https://symfony.com/doc/current/contributing/code/core_team.html

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.