Gigger Group anställer erfaren strategisk Business Developer att ytterligare säkerställa kommersialiseringen av gruppens samlade marknadserbjudanden

Share

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”), som avser att byta namn till Syncro Group AB, har en tydlig agenda att exekvera på. Bolaget skall växa genom förvärv, territoriellt och genom synergier mellan divisionerna. Bolaget har handplockat nyckelpersoner med uttalad kärnkompetens inom kompletterande expertisområden till ledningsgruppen som fungerar som supportfunktion till de förvärvade företagen. Nu utökar Bolaget med Babak Ashti som har över 20 års erfarenhet inom affärsutveckling, ledarskap, försäljning, traditionell och digital marknadsföring för såväl etablerade som nystartade företag. Babak kommer att ingå i Gigger Groups ledningsgrupp med mål att förstärka gruppen med sin kommersialiseringsexpertis. Babaks första uppgift blir att tillträda rollen som ny VD för Happyr AB i syfte att förädla, affärsutveckla och maximera Happyrs tjänsteportfölj och tillse att synergier uppnås med övriga förvärvade företag som ingår i Gigger Group för att möjliggöra att uppnå och överträffa budgeterad måluppfyllelse.

Babak Ashti tillför gruppen över 20 års erfarenhet inom affärsutveckling, ledarskap, försäljning, traditionell och digital marknadsföring för såväl etablerade som nystartade företag och kommer närmast från en roll som Marketing Director & Online Manager hos UVET Nordic AB (före detta Flygpoolen i Stockholm AB) som länge varit en av Nordens äldsta och en av Europas största online-resebyråer. UVET Nordic AB har utvecklat en uttalad digital marknadsföringsstrategi och Babaks senaste ansvarsområde för UVET Nordic AB innefattade allt inom ramen av marknadsföring och online-försäljning, samt att säkerställa företagets intäkter.

Gigger Group som tidigare har tagit in Marcus Rosenberg som Senior Revenue Strategist med omfattande erfarenhet av att bygga lönsamhet för SaaS-bolag i stark tillväxtfas, och Tobias Nyholm som Group CTO, tillser med anställningen av Babak Ashti att ha ett team med marknadens mesta samlade SaaS-kompetens att kunna utveckla och ta vara på alla synergieffekter mellan förvärvade SaaS-bolag och bolag med tjänster att integrera på existerande och tillkommande SaaS-plattformar.

-”Vår strategi är tydlig och har varit det från starten, vi bygger upp en plattform bestående av SaaS-företag för att optimera och sälja digitala tjänster med mervärden från alla bolag i gruppen genom korsbefruktning”, säger Claes Persson tf. VD Gigger Group AB. –”Ju längre vi har kommit på vår resa desto mer attraktiva har vi blivit som arbetsplats vilket innebär att vi har möjlighet att attrahera den kompetens vi eftersträvar. Med Babak Ashti som senaste tillskott att komplettera med Marcus och Tobias blir jag stolt att konstatera att min tro och övertygelse på den satsning jag drog i gång delas av så många kompetenta medarbetare. Jag ser verkligen fram emot fortsättningen på denna resa som vi definitivt bara sett början på”, säger Claes vidare.

-”Jag känner mig otroligt hedrad för förtroendet jag fått av Claes Persson och Gigger Groups ledning. Gruppen har enorm potential med innovativa lösningar och många kompetenta kollegor. Uppdraget i sig är väldigt inspirerande och min vision är att bidra till ett hållbart ekosystem inom gruppen med kunden i fokus, som enkelt kan modifieras och implementeras på nya marknader med lönsamhet och nöjda kunder som resultat”, säger Babak Ashti.

Potentialen med den digitala affären genom de förvärv Gigger Group genomför är uttalad i Bolagets strategi med tydliga och identifierade synergieffekter. Gigger Group ser med de senaste förstärkningarna med Babak Ashti, Marcus Rosenberg och Tobias Nyholm att Bolaget nu har den bemanning i den supporterande ledningsgruppen och genom kompetenta medarbetare i dotterbolagen att fullt ut exekvera på de målen Bolaget har om tillväxt och lönsamhet för verksamheten i än snabbare takt.    

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

                 

www.gigger.group 

Gigger Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.