Gigger Group anlitar en UK Brand Director för sin start i Storbritannien och väljer den inom gig-ekonomin välmeriterade Eleanor Tucker

Share

För sin förestående lansering i Storbritannien anlitar Gigger Group Eleanor Tucker. Eleanor sitter i styrelsen för Sharing Economy UK, är ordförande i Advisory Board för Sharing Economy Global Summit och har varit rådgivare för ett flertal gig-ekonomibolag internationellt.

Med tidigare bakgrund som journalist och mediaexpert, med uppdrag för bland annat The Guardianoch BBC, startade hon RUDE, den första PR- och Kommunikationsbyrån för gig- och

plattformsekonomin. Eleanors uppgift blir att bereda väg för Giggers och Collabs expansion i Storbritannien i media, hos partners samt hos större uppdragsgivare, och att utarbeta en kommunikationsplan som är anpassad för de brittiska länderna.

Hon kommer att arbeta mellan Edinburgh och Gigger Groups kontor i London.

Giggers kontor ligger i anrika Mayfair på Dover Street, nära Ritz och Green Park.

– ” Jag är otroligt nöjd att ha lyckats engagera Elle. Få, om någon, har hennes expertis kring gig-

ekonomin i Storbritannien och Internationellt. Hon kommer helt klart att vara en klippa i vårt

strategiska och kommunikativa arbete inför den planerade lanseringen i Storbritannien”

säger Claes Persson, VD och Koncernchef för Gigger Group. Claes fortsätter: -” nu är det bara

pandemin som håller oss tillbaka från en lansering så fort detaljer kring

internationaliseringen är implementerade i Gigger-plattformen”.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor RelationsTelefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group                        

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group                        

Gigger Group AB hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – “giggaren” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.