Gigger Group accelererar sin SaaS-strategi och tar in Marcus Rosenberg – högprofilerad expert på tillväxtstrategier för SaaS-bolag som Senior Revenue Strategist

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger”) (”Bolaget”) meddelar att Bolaget har knutit till sig en av Sveriges högst rankade experter på tillväxtstrategier och synergier för SaaS-bolag. Marcus Rosenberg tilldelas rollen som Senior Revenue Strategist med huvudsaklig uppgift att identifiera, skala och kommersialisera den interna digitala affären med existerande förvärvade och tillkommande SaaS-bolag. Marcus har över 20 års erfarenhet med allt från start-ups till bolag i stark tillväxtfas. Marcus Rosenberg blir med sin bakgrund en viktig del i att utveckla kommersialisering och synergier med syfte att maximera utfallen och lönsamheten i Gigger Groups aggressiva förvärvsstrategi.

 

Marcus Rosenberg

Gigger Group fortsätter att stärka upp Bolaget genom att ta in Marcus Rosenberg som har en imponerande bakgrund och kompetens inom digitala strategier för SaaS-bolag i stark tillväxtfas till rollen som Senior Revenue Strategist. Marcus har över 20 års karriär inom försäljning och affärsutveckling och har arbetat med att skala upp VC-backade start-ups till att bli etablerade bolag. Bland de senaste uppdragen kan nämnas start-ups och bolag i stark tillväxtfas som backats av bland andra EQT Ventures, Mangrove, Industrifonden, Indico, Vendep, Paladin och Sting. Marcus Rosenberg kommer att tillföra Gigger Group AB och dess dotterbolag ovärderlig kompetens vid bedömning av nya förvärv och hur dessa kommer att kunna tillföra synergier till övriga bolag i gruppen.

-”Gigger Group är ett företag som satsar på att bygga upp en långsiktigt lönsam portfölj genom att förvärva SaaS-bolag i tidig tillväxtfas och bolag med tjänster som kan integreras i befintliga SaaS-plattformar. Vi har valt att ta in Marcus Rosenberg som med sin kompetens snabbt kan upptäcka, bedöma och genomföra tillväxtmöjligheterna av förvärvade SaaS-bolag tillsammans med våra erfarna affärsutvecklare”, säger Claes Persson, t.f. VD Gigger Group AB. ”Vi är verksamma inom tillväxtmarknader som växer väldigt fort och behöver hela tiden ligga i framkant för att identifiera de bolag vi anser kunna bli de mest lönsamma och som kan tillföra mest synergier till övriga bolag i gruppen. Att då lyckas attrahera och engagera Marcus med sin värdefulla kunskap och erfarenhet från SaaS-industrin till Gigger Group ser jag som en styrka och ytterligare ett väldigt fint bevis på att det vi gör ligger mer än rätt i tiden.”

Ett SaaS-bolag är ett bolag som erbjuder mjukvarutjänster i molnet. Dessa tjänster debiteras oftast som en prenumerationstjänst, exempelvis på månads-kvartals eller årsbasis. Exempel på SaaS-bolag är Salesforce, HubSpot och Shopify. SaaS står för ”Software as a Service”. Den globala SaaS-marknaden förväntas att växa från $225,6 miljarder år 2020 till $272,49 miljarder 2021 med en Compound Annual Growth rate (CAGR) på 20,8%. SaaS-marknaden förväntas nå $436,9 miljarder år 2025 med en CAGR om 12,5%.

(*Källa: https://www.reportlinker.com/p06067823/Software-as-a-service-SaaS-Global-Market-Report-COVID-19-Impact-and-Recovery-to.html?utm_source=GNW)

-”Jag har följt Gigger Group med stort intresse på deras resa i och med att de förvärvar och satsar på bolag med SaaS-plattformar. Det är något jag har hög kunskap och lång erfarenhet inom, hur man på effektivast möjliga sätt kan maximera utfallet gällande kommersiella möjligheter och synergier mellan den typen av bolag”, säger Marcus Rosenberg. -”Jag har haft flera möten med t.f. VD Claes Persson och resten av teamet hos Gigger Group och jag är helt övertygad om att satsningen de gör ligger helt rätt i tiden. Det kommer att bli mycket inspirerande att få ta rollen som Senior Revenue Strategist hos Gigger Group. De verkar inom en framtidsbransch där de hittills har genomfört väldigt fina förvärv och har siktet inställt på fler, och då vill jag gärna vara med och bidra med min kompetens och erfarenhet på den resan.”

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se          

www.gigger.group 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, t.f. VD

Telefon: 072-224 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group

 

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.