Gigger Group AB:s Kvartalsrapport för 2:a kvartalet 2021 kommenteras av Bolagets t.f. VD Claes Persson i direktsändning onsdag den 18:e augusti kl.08.30 hos Nyhetsbyrån Direkt

Share

Rapportkommentar Live | Giggers t.f. VD Claes Persson om Q2-rapporten kan följas här:  https://youtu.be/9Me4UvAjbjU Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelade den 8 juli 2021 att Bolaget valt att tidigarelägga kvartalsrapporten för 2:a kvartalet 2021 till onsdagen den 18 augusti. Tidigare kommunicerat datum var den 27 augusti. Bolaget meddelade att anledningen till att Gigger vill informera marknaden tidigare ligger i linje med de investeringar Bolaget gör.

Gigger Group AB har som ett led i Bolagets informationspolicy valt att vid varje publicering av Bolagets kvartals-och årsrapporter medverka i intervjuer hos Nyhetsbyrån Direkt, eller annan nyhetskanal, i realtid.

Gigger Group AB:s Kvartalsrapport för 2:a kvartalet 2021 publiceras onsdagen den 18 augusti kl.08.00 och kommenteras av Bolagets t.f. VD Claes Persson i direktsändning hos Nyhetsbyrån Direkt samma dag kl.08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

                            

Om Gigger Group

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.