Gigger Group AB:s Kvartalsrapport för 2:a kvartalet 2021 kommenteras av Bolagets t.f. VD Claes Persson i direktsändning onsdag den 18:e augusti kl.08.30 hos Nyhetsbyrån Direkt

Share

Rapportkommentar Live | Giggers t.f. VD Claes Persson om Q2-rapporten kan följas här:  https://youtu.be/9Me4UvAjbjU Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelade den 8 juli 2021 att Bolaget valt att tidigarelägga kvartalsrapporten för 2:a kvartalet 2021 till onsdagen den 18 augusti. Tidigare kommunicerat datum var den 27 augusti. Bolaget meddelade att anledningen till att Gigger vill informera marknaden tidigare ligger i linje med de investeringar Bolaget gör.

Gigger Group AB har som ett led i Bolagets informationspolicy valt att vid varje publicering av Bolagets kvartals-och årsrapporter medverka i intervjuer hos Nyhetsbyrån Direkt, eller annan nyhetskanal, i realtid.

Gigger Group AB:s Kvartalsrapport för 2:a kvartalet 2021 publiceras onsdagen den 18 augusti kl.08.00 och kommenteras av Bolagets t.f. VD Claes Persson i direktsändning hos Nyhetsbyrån Direkt samma dag kl.08.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

 

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

                            

Om Gigger Group

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

 

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.