Gigger Group AB (publ),(fd True Heading AB): Håkan Fritz ny VD

Share

Gigger Group AB (publ) har utsett Håkan Fritz till VD för Gigger Group AB (publ).

Styrelsen för Gigger Group har utsett Håkan Fritz till VD för Gigger Group AB.

Håkan är sedan 2019 VD på Gigger AB och har tidigare även suttit i styrelsen för Gigger AB (sedan 2017) och är väl förtrogen med verksamheten.

Håkan har stor erfarenhet av bemanning, rekrytering och företagsledning.  Håkan har erfarenhet från såväl småföretag som storföretag, exempelvis som VD för Jobline, Monster och Poolia Rekrytering.

Han har dessutom erfarenhet av noteringar och utfört styrelsearbete i flera noterade bolag, något som kommer väl till pass framåt.

Vid tillträdet som VD i Gigger AB uttryckte Håkan, – Det är för mig ett naturligt steg att gå från rekryterings- och bemanningsbranschen till gig-branschen, då gig-ekonomin erbjuder ett lika stort paradigmskifte nu som då Arbetsförmedlingen släppte sitt monopol på arbetsförmedling 1991. Skillnaden idag är att gig-ekonomin är global. Vidare att Gigger är den mest spännande plattformen för giggare och erbjuder ett helt ekosystem med enorm potential, i Sverige såväl som internationellt.

Håkan kommer att kvarstå som VD för dotterbolaget Gigger AB

Inom kort avser bolaget informera om kommande sammanläggning av aktier, utdelning samt apportemission avseende själva förvärvet av Gigger AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Fritz, VD
Telefon: 070 686 23 04

E-post: hakan.fritz@gigger.se

Jan Nilstadius, CFO
Telefon: 070 300 50 20

E-post: jan.nilstadius@gigger.se

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, “giggern” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.