Gigger Group AB (publ) växer inom vertikalsatsningen vård/omsorg/hälsa – storsatsande gymkedjan HITIO väljer Gigger

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget sedan satsningen på vertikalbearbetning startades under hösten 2020 inom segmentet vård/omsorg/hälsa nu har anslutit drygt 30 företag verksamma inom friskvårdssektorn till sin plattform. De senaste i raden att välja Giggers plattform är den i Sverige storsatsande norska gymkedjan HITIO Gym som erbjuder ett franschiseupplägg för sin Sverigeetablering. Gemensamt för HITIO Gym och övriga anslutna företag inom friskvårdssektorn är att de har valt att möjliggöra för sina timanställda att få all sin löneadministration hanterad av Gigger samt att de kan låta sina timanställda ingå i personalpooler de har tillgång till i Giggers plattform.

Även om pandemin slagit hårt mot friskvårdsföretag har många valt att fortsätta sina verksamheter oavsett om det har skett delvis med statliga stödåtgärder och/eller genom att ha ett begränsat antal besökare i sina lokaler. Intresset att besöka ett gym är en livsstil för många och när det kan återgå till det mer normala efter pandemin spås efterfrågan för gymbesök bli lika stor eller än större än tidigare. Med det ökar även efterfrågan på olika träningstillfällen ledda av personliga tränare (PT) som oftast är timanställda. Med Gigger som partner har de gymföretag som anslutit till Giggers plattform insett möjligheterna att, förutom att erbjuda timanställda medarbetare att kunna fakturera utan eget företag, kraftigt minska sina egna kostnader gällande löneadministration för sin personal samt kostnaderna för schemaläggningssystem. Allt detta sker istället i Giggers plattform.

“Gigger är en perfekt partner i en arbetsmarknad som blivit mer snabbrörlig och kräver större flexibilitet, med en lösning anpassad för framtiden”, säger Mattias Edvardsson – Franchisetagare HITIO Gym. “För oss så digitaliserar och förenklar Gigger administrationen av våra timanställda och temporära uppdragstagare. Fördelar med just Giggers plattform är att vi där kan skapa personalpooler, schemalägga och hantera löner. Detta på ett mycket enkelt och effektivt sätt”.

“Vi välkomnar HITIO Gyms franschisetagare att ansluta till Gigger och ser fram emot möjligheten att samarbeta med alla deras etableringar över hela landet i och med satsningen de gör i Sverige”, säger Håkan Fritz-VD i Gigger. “Det är tillfredsställande att vertikalbearbetningen inom friskvårdssektorn redan resulterat i anslutningen av över 30 nya partners inklusive HITIO Gym. Detta utöverl de giggare som redan hittar till och löpande ansluter till vår plattform”.

Mer om Bolagets strategi gällande marknadsbearbetning finns att läsa i Memorandum publicerat  den 14 januari 2021 på www.gigger.group. Av konkurrensskäl kommenteras inte de specifika avtalen i övrigt. För tillfället anses inte de enskilda affärerna vara av väsentligt finansiellt värde.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 072-295 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                             

Jonas Sjöberg, VD HITIO Gym Sverige

Telefon: 076 021 18 28

E-post: jonas.sjoberg@hitiogym.com

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner, “giggaren” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

HITIO Gym är ett komplett och modernt träningscenter med allt du behöver i gymmet samt kampsport och HIIT baserade gruppklasser. Tack vare våra pass för barn från 5 år och uppåt så kan du ta med dig hela familjen, träna med en kompis eller träna själv i gymmet.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.