Gigger Group AB (publ) tidigarelägger delårsrapport för januari-september 2020 till onsdag 18 november 2020

Share

Gigger Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapport avseende januari-september 2020. Nytt datum för publicering är onsdag 18 november 2020. Tidigare aviserad tidpunkt var 27 november 2020.

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten avseende perioden januari-september 2020 till onsdag 18 november 2020. Tidigare angiven tidpunkt för offentliggörande var fredag 27 november 2020.

Gigger genomgår en ansökningsprocess hos Spotlight Stock Market (”Spotlight”) med ambition att erhålla godkännande att Bolagets aktie tas upp till handel på ordinarie lista hos Spotlight. Som ett led i detta väljer Bolaget nu att tidigarelägga delårsrapporten avseende januari-september 2020 i syfte att bereda marknaden med uppdaterad information så snart den finns tillgänglig.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group publicerar idag en extern värderingsrapport från den oberoende analysfirman ParallellNorthIP som värderar Collabs-plattformens potential. Analysen indikerar ett potentiellt värde för plattformen på cirka två miljarder kronor.

Syncro Group, som erbjuder AI-plattformen Collabs för effektiv och transparent influencer marketing, meddelar att bolaget tecknat ett nordiskt partnerskapsavtal som tillgängliggör Collabs-plattformen för en av Sveriges högst rankade mediebyråer, fullservicebyrån Tre Kronor Media. Avtalet bedöms att genera intäkter för Syncro Group från och med fjärde kvartalet 2024.