Gigger Group AB (publ) tidigarelägger delårsrapport för januari-september 2020 till onsdag 18 november 2020

Share

Gigger Group AB (publ) har beslutat att tidigarelägga delårsrapport avseende januari-september 2020. Nytt datum för publicering är onsdag 18 november 2020. Tidigare aviserad tidpunkt var 27 november 2020.

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) har beslutat att tidigarelägga delårsrapporten avseende perioden januari-september 2020 till onsdag 18 november 2020. Tidigare angiven tidpunkt för offentliggörande var fredag 27 november 2020.

Gigger genomgår en ansökningsprocess hos Spotlight Stock Market (”Spotlight”) med ambition att erhålla godkännande att Bolagets aktie tas upp till handel på ordinarie lista hos Spotlight. Som ett led i detta väljer Bolaget nu att tidigarelägga delårsrapporten avseende januari-september 2020 i syfte att bereda marknaden med uppdaterad information så snart den finns tillgänglig.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.