Gigger Group AB (publ): Sista handelsdag för rätt till utdelning av aktier i True Heading Patent AB

Share

Den 1 oktober 2020 är det sista dagen för handel med aktier inklusive rätt till utdelning av aktier i True Heading Patent AB.  

I ett pressmeddelande den 18 september 2020 meddelade Gigger Group AB om avstämningsdag för utdelning av aktier i True Heading Patent AB. Avstämning är måndagen den 5 oktober 2020. Detta innebär att sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är 1 oktober 2020. Från och med imorgon 2 oktober 2020 handlas således aktierna utan denna rätt.  

Per avstämningsdagen, 5 oktober 2020, kommer aktieägare att erhålla lika många aktier i True Heading Patent AB som man har i Gigger Group AB. Villkoren är således 1:1.

Aktierna i True Heading Patent AB kommer att sättas in på respektive aktieägares VP-konto eller aktiedepå. Hela processen kommer att hanteras genom Euroclear, där True Heading Patent AB är anslutet. Händelsen kommer INTE innebära några förändringar för befintliga aktier i Gigger Group AB på något sätt.

Enligt ett annat pressmeddelande 21 september 2020 informerades marknaden om att den tidigare kommuni-cerade apportemissionen inleds med avstämningsdag 2 oktober 2020. Detta påverkar inte direkt befintliga aktieägare i Gigger Group AB utan vänder sig primärt till aktieägarna i det bolag som Gigger Group AB skall förvärva, dvs Gigger AB.

Genom apportemissionen emitterar Gigger Group AB högst 74 628 495 nya B-aktier, för att förvärva Gigger AB, vilket innebär en utspädning med cirka 90 % för befintliga aktieägare i Gigger Group AB.  Gigger Group AB räknar med att förvärva samtliga aktier i Gigger AB. 

Det totala antalet aktier i Gigger Group AB uppgår efter apportemissionen till 82 997 545 varav 510 000 är A-aktier och 82 487 545 B-aktier. Aktiekapitalet kommer efter apportemissionen uppgå till SEK 8 299 754,50 och kvotvärdet uppgår till SEK 0,10.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.