Gigger Group AB (publ) har genomfört förvärvet av Collabs AB

Share

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”) meddelar idag att förvärvet av Collabs AB (”Collabs”) har genomförts genom att förvärvsavtal ingåtts mellan samtliga parter och Collabs är nu en del Gigger.

Gigger offentliggjorde den 10 mars 2021 att Gigger lagt bud på samtliga aktier i Collabs, vilket accepterades av samtliga aktieägare och offentliggjordes den 15 mars 2021. Idag har Gigger och samtliga aktieägare i Collabs ingått det gemensamma förvärvsavtalet som reglerar transaktionen. Tillträde sker därför utan dröjsmål och Gigger ska nu besluta om emission av de vederlagsaktier (högst 35 962 006 B-aktier) som erläggs som betalning för samtliga aktier i Collabs, varefter vederlagsaktierna levereras efter att registrering skett hos Bolagsverket och aktierna hämtats via Euroclear.

– ”Med Collabs har vi utökat vår bolagsgrupp med ett helt outstanding plattformsbolag att ytterligare expandera vår nuvarande verksamhet genom och dessutom i de nya marknader vi väljer att etablera oss i. Jag är mycket imponerad av den grupp nya Collabsmedarbetare som nu ansluter till Giggerfamiljen!” säger Claes Persson, VD Gigger Group AB, och fortsätter – ”Eller som Bianca Ingrosso säger om influencermarknaden i ett avsnitt av Wahlgrens värld ’You are so stupid, att du inte ens fattar! Det är alltså en marknad som håller på att bli världens största marknad, och du har fortfarande inte fattat och hängt med!!’ ”

Fakta kring förvärvet:

– Collabs har en av de mest moderna och helautomatiserade influencerplattformarna i världen som har utvecklats sedan 2018 och lanserades kommersiellt i december 2020

– I plattformen finns idag över 130 miljoner registrerade influencers

– Varje influencer har minst 3 000 och upp till 300 000 följare

– Med Collabs erhåller Gigger en helt ny marknadskanal utöver att Collabs fortfarande driver och växer sin egen verksamhet

– Gigger har förvärvat Collabs för ca 57,5 mkr

– Hela köpeskillingen erläggs med högst 35 962 006 nyemitterade aktier i Gigger till en kurs om 1,60 kr per aktie

– Majoriteten av vederlagsaktierna är behäftade med begränsningar enligt särskilda villkor om s.k. lock-up

– Collabs omsättning för 2021 är prognosticerad till ca 35 mkr med ett positivt resultat

– 70% av alla influencers driver sin verksamhet utan eget företag och de erbjuds nu möjlighet att fakturera genom Giggers plattform

Denna information är sådan information som Gigger Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021 kl.14.30

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

www.gigger.group                        

Gigger Group AB

Claes Persson, VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@gigger.se

www.gigger.group                        

Om Gigger Group

Gigger Group AB hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt. I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – “giggaren” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Om Collabs

Collabs AB är en innovativ influencer-marketingbyrå med fokus på 360°-strategier där microinfluencers är grunden i kampanjerbjudandet. Collabs har en egenutvecklad modern plattform som tillför möjlighet till företag att upptäcka miljontals influencers, skapa kampanjer från några få till ett stort antal influencers i en och samma kampanj, kommunicera, schemalägga, godkänna innehåll, genomföra kampanjer, betala provisioner till alla influencers enbart med en knapptryckning och sedan analysera resultaten. Allt i form av utförliga och mätbara rapporter.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.