Gigger Group AB (publ): Gigger skriver kommersiellt samarbetsavtal med stor digital jobbförmedlingstjänst för utlandsarbetande frilansare

Share

Gigger och Whereuare.se ingår ett kommersiellt samarbete kring fakturering och lönehantering

Onsdag kväll den 16 september 2020 undertecknade företagen WhereUare AB och Gigger AB ett samarbetsavtal kring ett gemensamt medlemserbjudande.

WhereUare är Skandinaviens största plattform för distansjobb med en växande medlemsdatabas omfattande idag cirka 8 500 personer.

WhereUares jobbplattform kan beskrivas som en version av Blocket-jobbIndeed eller Monster fast med en tydlig inriktning på distansarbete. Det går att söka ett distansjobb/gigjobb direkt via jobbplattformen eller att registrera sitt CV och kontaktuppgifter i plattformen.

Avtalet, som är av typen gemensam vinstdelning, innebär även att WhereUares medlemmar erhåller en lägre avgift för fakturering och lönehantering. Avtalet är löpar på två år med tre månaders ömse-sidig uppsägning.

Lansering av samarbetet sker tidigt i oktober.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group AB (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) slutförde en företrädesemission av units på Spotlight Stock Market i mars 2024. Varje teckningsoption av serie TO6 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget. Enligt villkoren för teckningsoptionerna av serie TO6 ska teckningskursen motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under mätperioden, vilken löpte från och med den 2 maj 2024 till och med den 16 maj 2024. Den framräknade teckningskursen ska, enligt villkoren, avrundas till helt hundradels kronor. Under mätperioden uppgick den volymvägda genomsnittskursen i Bolagets aktie till cirka 0,020 SEK, innebärande att 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen uppgår till cirka 0,014 SEK, vilket, avrundat till helt hundradels kronor, innebär att teckningskursen uppgår till 0,01 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO6 löper under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024.

Syncro Group, a pioneer in influencer marketing SaaS solutions, today announces that its subsidiary Collabs, has signed a Letter of Intent with Dope Studio, a leading Greek media agency with operations in Greece and Albania.