Gigger Group AB (publ): Gigger skriver kommersiellt samarbetsavtal med stor digital jobbförmedlingstjänst för utlandsarbetande frilansare

Share

Gigger och Whereuare.se ingår ett kommersiellt samarbete kring fakturering och lönehantering

Onsdag kväll den 16 september 2020 undertecknade företagen WhereUare AB och Gigger AB ett samarbetsavtal kring ett gemensamt medlemserbjudande.

WhereUare är Skandinaviens största plattform för distansjobb med en växande medlemsdatabas omfattande idag cirka 8 500 personer.

WhereUares jobbplattform kan beskrivas som en version av Blocket-jobbIndeed eller Monster fast med en tydlig inriktning på distansarbete. Det går att söka ett distansjobb/gigjobb direkt via jobbplattformen eller att registrera sitt CV och kontaktuppgifter i plattformen.

Avtalet, som är av typen gemensam vinstdelning, innebär även att WhereUares medlemmar erhåller en lägre avgift för fakturering och lönehantering. Avtalet är löpar på två år med tre månaders ömse-sidig uppsägning.

Lansering av samarbetet sker tidigt i oktober.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Idag, den 1 mars 2024, inleds teckningsperioden i Syncro Group AB:s (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 1 mars 2024 till och med den 15 mars 2024.

Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) offentliggör ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) med anledning av Bolagets förestående nyemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner serie TO6 och TO7 med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 58,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Syncro Group har även erhållit ytterligare teckningsförbindelser och garantiåtaganden, innebärande att Företrädesemissionen därmed omfattas till cirka 49,2 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolaget har även handlat upp ett kortsiktigt brygglån från Formue Nord Fokus A/S ("Långivaren”) om 3 MSEK ("Brygglånet").

Företrädesemission 2024

Syncro främjar samarbete mellan människor och varumärken med innovativ teknik. Under 2024 kommer vi att skala upp vår AI-baserade influencer marketing-plattform, Collabs, som håller på att omforma det digitala landskapet inom området.

Forma framtiden tillsammans med oss genom att delta i företrädesemissionen.