Gigger Group AB (publ): Avstämningsdag fastställd för utdelning av aktier i True Heading Patent AB

Share

Styrelsen för Gigger Group AB (publ) har idag beslutat om avstämningsdag för utdelning av aktier i True Heading Patent AB. Avstämning sker måndagen den 5 oktober 2020.

Aktieägarna i Gigger Group AB (publ), tidigare True Heading AB (publ), har på en extra bolagsstämma den 15 juli 2020 beslutat om (i) namnändring från True Heading AB (publ) till Gigger Group AB (publ), (ii) sammanläggning av Bolagets aktier (1:10), (iii) utdelning av dotterbolag till aktieägarna, samt (iv) apportemission avseende förvärv av samtliga aktier i Gigger AB.

Registreringarna av True Heading Patent AB är nu klara på Bolagsverket. Euroclear skall nu göra en del anpassningar. Styrelsen har därför beslutat att avstämningsdag för utdelningen skall vara måndagen den 5 oktober 2020.

  • Sista dagen för handel i Gigger Group AB:s aktie före utdelning blir torsdagen den 1 oktober 2020
  • Första dag för handel i Gigger Group AB:s aktie exklusive utdelning blir fredagen den 2 oktober 2020

Per avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla lika många aktier i True Heading Patent AB som man, per avstämningsdagen, har i Gigger Group AB. Villkoren är således 1:1.

Aktierna i True Heading Patent AB kommer att sättas in på respektive aktieägares VP-konto eller aktiedepå. Hela processen kommer att hanteras genom Euroclear, där True Heading Patent AB är anslutet.

Händelsen kommer INTE innebära några förändringar för befintliga aktier i Gigger Group AB på något sätt.

Inom kort avser bolaget informera även om kommande apportemission avseende själva förvärvet av Gigger AB.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.