Gigger Group AB (publ) är nu Syncro Group AB (publ)

Share

Beslut från extra bolagsstämma den 8 november 2021 om att Syncro Group AB (publ) ersätter Gigger Group AB (publ) som företagsnamn har godkänts och registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag under nya kortnamnet SYNC beräknas till tisdag 30 november 2021.

Bolagsverket har godkänt och registrerat företagsnamnet Syncro Group AB (publ) som därmed ersätter tidigare företagsnamn Gigger Group AB (publ), i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 8 november 2021.

 

Syncro Group AB (publ) (”Syncro” eller “Bolaget”) kommer att få nytt aktienamn och kortnamn kopplat till Bolagets värdepapper vilket beräknas få effekt från och med tisdag 30 november 2021. Bolagets värdepapper upptagna till handel på Spotlight Stock Market uppdateras från angivet datum med följande uppgifter:

 

Aktie

Värdepappersnamn:   Syncro B

Kortnamn:  SYNC B

ISIN:  SE0014956306 (oförändrat)

FISN:  SYNCRO/SH B

CFI:  ESVUFR (oförändrat)

 

Teckningsoption, serie TO 2

Värdepappersnamn: Syncro TO 2 B

Kortnamn:  SYNC TO 2 B

ISIN:  SE0016831317 (oförändrat)

FISN:  SYNCRO/OPT RTS 20220331

CFI:  RSSXXR (oförändrat)

 

Teckningsoption, serie TO 3

Värdepappersnamn: Syncro TO 3 B

Kortnamn:  SYNC TO 3 B

ISIN:  SE0016831341 (oförändrat)

FISN:  SYNCRO/OPT RTS 20230331

CFI:  RSSXXR (oförändrat)

 

Förvaltare och värdepappersinstitut erhåller information om förändringen via särskilt marknadsmeddelande från Spotlight Stock Market.

 

För mer information:

Syncro Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@16.16.187.127 

 

Syncro Group AB

Claes Persson, tf. VD

Telefon: 0722 24 70 50

E-post: claes.persson@16.16.187.127

 

Om Syncro Group

Syncro Group AB (publ) är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.