Gigger Group AB ingår samarbetsavtal med innovativa influencer-marketingbyrån Collabs AB

Share

Gigger Group AB (publ) (”Gigger” eller ”Bolaget”) har idag ingått samarbetsavtal med Collabs AB (”Collabs eller Bolaget”). Collabs har utvecklat en av marknadens mest avancerade plattformar för företag och influencers att hantera kampanjer i sociala medier. Collabs influencerfokus är främst på så kallade ”micro-influencers” med mellan 3 000 och 300 000 följare, och som anses ha de mest lojala följarna. Gigger har skapat en plattform som gör det möjligt för gigarbetare och frilansare att finna nya uppdrag, fakturera för uppdrag samt få sin löneadministration utförd. Baserat på en modern och egenutvecklad plattform digitaliserar och därmed förenklar Gigger administrationen av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, det vill säga den nya tidens arbetskraft – giggers – i Sverige och internationellt.

Samarbetet mellan bolagen syftar till att möjliggöra för Collabs anslutna och tillkommande influencers att fakturera sina kampanjer och arbeten genom Giggers plattform och få ersättningen utbetald som lön. Collabs har i dagsläget över 87 miljoner internationella influencers i sin plattform.

Avtalet är tecknat på tre år med tre månaders ömsesidig uppsägning. Bolagen tillämpar gemensam vinstdelning. Avtalet innebär att alla Collabs influencers erhåller en lägre avgift för fakturering och lönehantering. Även följare till Collabs influencers kommer att erbjudas attraktiva avgiftsnivåer när de väljer att som giggare ansluta till Giggers plattform.

– Att verka som influencer är för många en livsstil och denna verksamhetsgren växer explosionsartat i marknaden säger Ebbe Damm, t.f. VD på Collabs. Vi ser det dagligen på tillströmningen att det är mer än en trend. Vi är verkligen glada över att inleda samarbete med Gigger då majoriteten av alla influencers är bland den yngre generationen som är uppvuxna med den digitala världen och sociala medier, men där alla inte ser som prio att starta ett eget företag. Det löser vi nu åt dem genom samarbetet med Gigger. Bland micro-influencers så har ca 70 % inga egna bolag, utan fakturerar via en giggplattform.

Collabs marknadsnärvaro ökar kraftigt och som exempel marknadsför välkända varumärket Lindex delar av sitt sortiment i globala kampanjer med stort antal influencers i olika länder genom Collabs och plattformen. Bolagets omsättning är i en ökande trend och uppgick i sista kvartalet 2020 till 3Mkr. I samarbetet mellan Gigger och Collabs har förväntningarna det första året 2021 satts lågt med prognos i fakturerad omsättning till ca 25 Mkr.

– Det är verkligen med glädje vi välkomnar detta samarbete säger Håkan Fritz, VD på Gigger. Både vi och Collabs ligger i framkant i två av marknadens mest snabbväxande ekonomier med våra högteknologiska plattformar och marknadserbjudanden. Jag ser framför mig att den livsstil det innebär att vara influencer kommer tillföra att även många av deras följare, som drömmer om att ta egna uppdrag utan anställning, också väljer Gigger som deras faktureringspartner istället för att starta eget företag.

Prognos influencermarknaden:
Enligt rapporten, Global Influencer Marketing Platform Market, publicerad av KBV-research, förväntas den globala Influencer-plattformsmarknadens storlek uppgå till 26,4 miljarder dollar år 2025 och öka med en marknadstillväxt på 30,6% *CAGR under prognosperioden 2019 – 2025.

*CAGR står för Compound Annual Growth Rate, vilket är ett nyckeltal i form av ett räknesätt som används för att räkna ut den årliga avkastningen på en investering. Med andra ord kan det förkortas som beräkning av årlig värdeökning. Detta kan gälla investeringar i aktier, fonder och andra värdepapper.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Investor Relations Manager

Telefon: 0702 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se

 

Collabs AB

Ebbe Damm, tf. VD

Telefon: 0705 46 46 00

E-post: ebbe@collabs.app

Gigger hjälper företag och gigarbetare att vinna i den nya tidens arbetsmarknad. Med marknadens modernaste mjukvaruplattform digitaliserar och förenklar vi administrationen för och av timanställda, temporära uppdragstagare samt frilansare, dvs den nya tidens arbetskraft – ”giggers” – i Sverige och internationellt.

I Giggers plattform bygger företag upp sina personalpooler, schemalägger och hanterar löner – “giggaren” söker uppdrag, fakturerar och säkerställer betalning. Gigger – den nya tidens uppdragsgivare!

Collabs är en innovativ influencer-marketingbyrå med fokus på 360 graders-strategier, där microinfluencers är grunden i uppläggen baserade på en egenutvecklad plattform som ger möjlighet för företag att upptäcka miljontals influencers, skapa kampanjer från några få, till ett stort antal influencers, i en och samma kampanj, kommunicera, schemalägga, godkänna innehåll, genomföra kampanjer, betala provisioner till alla influencers enbart med en knapptryckning och sedan analysera resultaten och leverera utförliga och mätbara rapporter. Allt samlat på ett och samma ställe. Collabs team och plattform tillgodoser att våra kunder åtnjuter stora kostnadsbesparingar, och kampanjer sköts mer effektivt med bättre resultat än någonsin tidigare.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att bolaget har tecknat ett strategiskt partnerskap med en ledande kommunikationsbyrå avseende influencer marktingplattformen Collabs. Denna ledande kommunikationsbyrå har en årlig omsättning på cirka 400 miljoner kronor.

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.