Gigger AB utökar basen av uppdragsgivare att matcha mot giggare och ingår samarbetsavtal med tjänsteförmedlingsföretaget Dorunner

Share

Gigger Group AB (”Gigger” eller ”Bolaget”), som avser att byta namn till Syncro Group AB, meddelar idag att dotterbolaget Gigger AB utökar basen av uppdragsgivare att matcha mot uppdragssökande giggare och tecknar samarbetsavtal med Dorunner AB (”Dorunner”). Dorunner som lanserades 2009, har en förmedlingstjänst där privatpersoner, bostadsrättsföreningar eller företag enkelt kan lämna en förfrågan på till exempel snickare, murare, trädgårdsmästare eller städning, och på kort tid få offert från företag som är intresserade av att utföra de efterfrågade tjänsterna. Behovet av fler uppdragstagare att möta den stadigt ökande efterfrågan från uppdragsgivare förmedlade genom Dorunner är stort. Gigger AB ansluter till Dorunner som Preferred Partner framför konkurrerande plattformar.

Med marknadens modernaste SaaS-plattform inom gig-industrin digitaliserar och förenklar Gigger AB administrationen av tillfälligt anställda, tillfälliga entreprenörer och frilansare, det vill säga den nya tidens arbetskraft "giggers" i Sverige och internationellt. Plattformen, som inom kort blir uppgraderad till senaste versionen G2, gör det möjligt för företagskunder att skapa sina personalpooler och schemalägga sin personal, men framför allt automatiseras lönehanteringen. Gigger AB erbjuder därmed den första heltäckande lösningen som effektiviserar och minskar/eliminerar personaladministration och lönehantering så att kunder sänker sina kostnader och kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Giggare får genom plattformen tillgång till fler uppdrag och medför lägre trösklar på arbetsmarknaden, samtidigt som de ger större transparens med förenklad, automatiserad, fakturering och säkra betalningar. Giggare slipper starta företag och allt som följer med det såsom övrig skatte- och löneadministration.

”Ska vi bli marknadsledande inom den snabbväxande gig-ekonomin gäller det att alltid fokusera på att hitta attraktiva och innovativa lösningar för våra anslutna giggare och företag”, säger Lennart Engelhardt, VD Gigger AB. Vidare säger Lennart –”Dorunner är ett välkänt varumärke med stort inflöde av uppdragsgivare att kunna matcha mot vår växande bas av giggare, och att ansluta till dem som Preferred Partner framför konkurrerande plattformar ser vi som ett bevis på att Gigger AB anses som en av marknadens mest innovativa och nytänkande företag vår bransch. Vi välkomnar detta samarbete, Dorunner blir ett värdefullt mervärde att addera till vår satsning och ligger helt i linje med vår lagda strategi.”

Dorunner hjälper sina uppdragstagare att få kostnadsförslag så de kan jämföra offerter från bra bygg, flytt-, catering- och städfirmor, samt konsulter och andra tjänsteföretag. Under pandemin med Covid19 ökade efterfrågan kraftigt på framför allt flytt- och hantverkstjänster och tendensen är att denna efterfrågan fortsatt är i ökande. För giggare och företagare är Dorunner det perfekta sättet att hitta nya kunder och uppdragsgivare utan att behöva leta eller marknadsföra sig aktivt. Dorunner skickar dagligen offertförfrågningar från sina användare till sina medlemsföretag.

-”Vi på Dorunner har som mål att alltid erbjuda den bästa tjänsten för våra uppdragsgivare och medlemsföretag. Vi jobbar ständigt för att förbättra oss och ligga i framkant för att skapa högst möjliga kundvärde”, säger Heimar Svensson, VD Dorunner AB. –”Gigger AB är ett företag som jag känner väl till och vi har följt deras utveckling på marknaden med stort intresse. Vi har förstått att deras bas av giggare växer och då vi på Dorunner behöver matcha den stora efterfrågan vi ser från våra uppdragsgivare med fler som kan utföra de jobben, ser vi detta som ett perfekt samarbete. Vi delar samma värderingar och ser att med ett nära partnerskap så ska vi gemensamt utveckla vår affär och våra marknadserbjudanden.”

Samarbetet startar omgående och båda parter ska gemensamt bidra till att ytterligare utveckla sina marknadserbjudanden med anpassning till lanseringen av Gigger AB’s nya plattform G2.

För mer information, vänligen kontakta:

Gigger Group AB

Magnus Winterman, Head of Investor Relations

Telefon: 0722 95 99 55

E-post: magnus.winterman@gigger.se                 

www.gigger.group 

Gigger AB

Lennart Engelhardt, Gigger AB

Telefon: 0806 66 14 01

E-post: lennart.engelhardt@gigger.se

www.gigger.se

Dorunner AB

Heimar Svensson, VD Dorunner AB

Telefon: 0793 47 63 96

E-post: heimar.svensson@dorunner.se

www.dorunner.se

Om Gigger Group AB

Gigger Group AB är ett marknadsnoterat bolag med offensiv strategi att äga, förvalta och förädla Saas-bolag inom den nya marknadsekonomin. I portföljen återfinns bolag med SaaS-plattformar utvecklade med marknadens modernaste teknologier som var och ett är självförsörjande och som korsbefruktar de övriga bolagen i portföljen. Målsättningen är att i ett tidigt skede identifiera och förvärva SaaS-bolag som har en överlägsen affärsstrategi och en digital plattform som kan bli ledande inom sitt affärsområde. Varje bolag ska medverka till att öppna upp möjliga synergier mellan övriga bolag i gruppen.

Om Dorunner AB

Dorunner är ett ledande svenskt SaaS-bolag inom tjänsteförmedling. På Dorunners plattform får företag marknadsföring och möjligheten att hitta nya kunder till sin verksamhet. Samtidigt så får privatpersoner, BRF:er och företag tillgång till kvalitetssäkrade tjänsteföretag för i princip vilken tjänst som helst. Med över 50 000 utförda uppdrag årligen, inom 250 branscher, har Dorunner etablerat sig som en av de allra främsta aktörerna på marknaden, med lönsamhet och stark operationell framdrift. Dorunner grundades 2007 och har sedan dess haft en långsiktig och stabil ägarkrets med bland andra Daniel Kaplan, Karl-Johan Persson, NFT Ventures samt mediaprofilen Peter Settman.

Bilagor:

Join our investor community

Sign up to our newsletter and get our latest news continuously. For a everyday insight follow us on social media

Explore more

Syncro Group, en pionjär inom SaaS-lösningar för influencer marketing, meddelar idag att de har tecknat ett strategiskt partnerskap med Scream Mediabyrå AB, en av Sveriges ledande mediebyråer.

Styrelsen för Syncro Group AB (publ) (”Syncro Group” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman 2024, beslutat om en riktad emission av aktier av serie B (den ”Riktade Emissionen”) till Fenja Capital II A/S, avseende garantiåtagande i samband med teckningsoption av serie TO6, samt till Mprwrd AB, Michel Issa Invest AB, Börsjakten AB och Loklint Invest AB (gemensamt ”Tecknarna”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har, efter förhandlingar med Tecknarna på armlängds avstånd, fastställts till 0,01 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen vid nyttjande av teckningsoption av serie TO6, för vilken teckningsperioden nyligen avslutats.